Gunnar och Judith de Frumeries stipendier

de Frumerie-stipendiater 2023

Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

2023-års stipendium om 70 000 kronor tilldelades Nordic Song Festival/Gitta-Maria Sjöberg ”för det förtjänstfulla sätt på vilket Du befrämjat den svenska och nordiska sångskatten, där Gunnar de Frumeries musik ingår som en viktig del”

Under 2023 gavs också ett hedersomnämnande till Gunilla Flinck och Ulla Magnusson ”för synnerligen värdefulla insatser i och för vårt musikliv, inte minst genom att befrämja den svenska musiken”

På bilden syns årets stipendiat och hedersomnämnade tillsammans med stipendiefondens ordförande Tobias Ringborg.

Stipendiater:

2023: Gitta-Marie Sjöberg
2023 hedersomnämnanden: Gunilla Flinck och Ulla Magnusson
2022: klarinettisterna Staffan Mårtensson och Thorsten Johanns
2021: violinisten Cecilia Zilliacus och sångaren Jakob Högström
2020: cellisten Klas Gagge och pianisten David Huang
2019: Vadstena Sång och Pianoakademi
2018: pianisten Martin Sturfält
2017: operasångaren Karl-Magnus Fredriksson
2016: pianisten Anna Christensson och musikforskaren Christina Tobeck
2015: pianisten Martin Sturfält
2014: cellisten Mats Lidström
2013: professor Dorothy Irving och hovsångerskan Ingrid Tobiasson
2012: operasångerskan Anita Soldh och dirigenten Anders Eby


För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden.


Gunnar de Frumerie

Gunnar de Frumerie