STADGAR

Verksamheten vid Kungl. Musikaliska akademien regleras av föreliggande stadgar fastställda av regeringen den 27 april 2000.

Stadgar PDF

Akademiens Stadfästelsebrev

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00