Nationella och lokala stipendier

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.


Två slag av högre studiestipendier finns att söka, KMA:s Nationella stipendier och KMA:s Lokala stipendier.

Nationella stipendier

Sista ansökningsdag till Nationella stipendier är i maj 2018.

Studenter som minst har påbörjat andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor är välkomna att söka. 
Särskilda behörigheter för jazz-, folkmusik- och operastuderande samt övriga behörighetsregler finns i det informationsmaterial som läggs ut på denna sida i mars varje år.
Stipendier kan sökas av instrumentalister och sångare inom konstmusik-, jazz- och folkmusikområdet samt av dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker.

Observera behörighetsreglerna för studenter antagna till operautbildning (vid OHS och HSM) eller utbildning i jazz eller folkmusik: Sökande får provspela/sjunga från det att de har påbörjat tredje året på en kandidatutbildning.

Provspelningar genomförs i september/oktober för instrumentalister, sångare och dirigenter. Kompositörer ska komma in med partitur och eventuella inspelningar.

Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i mars varje år.

Lokala stipendier

Sista ansökningsdag till Lokala stipendier är i oktober 2017.

Studenter inskrivna vid någon av landets musik- eller operahögskolor är välkomna att söka. Högskolorna administrerar själva dessa ansökningar. Stipendierna rekvireras från KMA på särskild rekvisitionsblankett som läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier.

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor. Ansökan lämnas till den högskola där den sökande är inskriven.

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i september varje år.


Blanketter
Blanketter läggs ut här när utlysningar är öppna.

Information
Information Lokala stipendierPDF
Information Nationella stipendierPDF
Information in English 2017PDF

Tilldelade stipendier 2017
Stipendielista 2017PDF
UtbetalningsreglerPDF
RekvisitionsblankettPDF

Återredovisning
ÅterredovisningsblankettPDF
(Stipendier från 75 000 kr och uppåt)


Provdatum för nationella stipendier 2018:

Tillkännages under våren 2018 

Max Låke
Tel 08-407 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00