Priser, utmärkelser och stipendier

Akademien uppmärksammar viktiga insatser i musiklivet genom flera utmärkelser, priser och stipendier.

Inga ansökningsförfaranden gäller för dessa stipendier.
Stipendier som går att söka finns här.

Glada pristagare och stipendiater efter akademiens högtidssammankomst 2019. Stående från vänster: Inga-Britt Niemand, Roger Tallroth, Robert Åkerman, Eva Nilsson, Djuro Zivkovic , Johan Dalene, Sven Ahlbäck, Elise Einarsdotter, Samuel Ruunsten, Andreas Hammarlund, Olov Johansson, Jan Hansson och Åsa Stjerna. Sittande från vänster: Cajsa S Lund, Mikael Marin, Christina Ekström och Elif Bakir. På bilden saknas Bengt Forsberg. Foto: Urban Wedin.

Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00