Forskning

Denna sida är under rekonstruktion. För mer information om aktuell forskning, kontakta forskningssekreterare Pia Bygdéus.

Musikvetenskapliga stipendier
Akademien stöder musikvetenskaplig forskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till studier utomlands och till projekt av mindre omfattning som konferenser och liknande. Läs mer här.

Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
0734-457642
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00