Forskning

Akademien stöder musikvetenskaplig forskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till studier utomlands och till projekt av mindre omfattning som konferenser och liknande.

Läs mer om de musikvetenskapliga stipendierna här.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00