Stipendier för musikforskning

Kungl. Musikaliska akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.

Ansökningsdatum
Stipendier kan sökas två gånger per år, vår och höst. Besked om erhållande av stipendium lämnas månaden efter ansökan. Ansökan som kommer in efter ansökningsdatum flyttas automatiskt till nästföljande beslutstillfälle. För nästa tillfälle skall ansökan skall vara akademien tillhanda senast den 1 oktober 2017.

Läs meröppnas i nytt fönster


In EnglishPDF

Helena Karlsson

Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00