Hilding Rosenbergstipendiet

Stipendier med prisstatus som utdelas vid akademiens högtidssammankomst på förslag av akademiens forskningsnämnd. För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden, men akademien tar gärna emot förslag till lämpliga mottagare.

Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap 2018 tilldelas Daniel Fredriksson och Peter Spissky.

Daniel Fredriksson tilldelas Hilding Rosenberg-stipendiet för sin doktorsavhandling ”Musiklandskap: musik och kulturpolitik i Dalarna” om hur musiken organiseras och vilka villkor som påverkar musikens utformning och vilka processer som är styrande. Avhandlingen undersöker de ofta motstridiga modeller av kulturfinansiering som erbjuds. Fredriksson blottlägger den dragkamp som ständigt tycks pågå mellan större och mindre aktörer, såsom det ”fria musiklivet”, etablerade verksamheter, nya festivaler och privata initiativ.

Peter Spissky tilldelas Hilding Rosenberg-stipendiet för sin konstnärliga doktorsavhandling ”Ups and downs”, om stråkföring på violin i interpretation av tidig musik. Avhandlingen, som har getts formen av en multimedial webbplats, är en originell och perspektivrik studie, som visar hur forskningen i historisk uppförandepraxis kan förnyas och vitaliseras med fokus på den gestiska dimensionen i den egna musikaliska praktiken, det som författaren benämner ”embodied interpretation”.

2017 Mischa van Kan
2016 Peter van Tour
2015 Ulrik Volgsten
2014 Maria Schildt, Carina Borgström-Källén
2013 Erik Wallrup
2012 Ann-Sofie Paulander, Cecilia Björck
2011 Joel Speerstra
2010 Alf Björnberg
2009 Alf Gabrielsson
2008 Petra Garberding, Henrik Rosengren
2007 Gunnar Bucht
2006 Fabian Dahlström
2005 Jonas Fornäs
2004 Martin Tegen
2003 Signe Rotter
2002 Kia Hedvall, Christina Tobeck
2001 Margareta Jersild
2000 Eva Nässén, Per O Boman
1999 Anders Barnö och Camilla Lundberg, Jacob Derkert
1998 Alf Arvidsson, Lars Lilliestam
1997 Per-Anders Hellqvist, Boel Lindberg, Gunnar Valkare
1996 Karl-Olof Edström, Lennart Hedwall
1995 Laila Barkefors, Joakim Tillman
1994 Leif Jonsson, Owe Ronström

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00