Hilding Rosenbergstipendiet

Stipendier med prisstatus som utdelas vid akademiens högtidssammankomst på förslag av akademiens forskningsnämnd. För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden, men akademien tar gärna emot förslag till lämpliga mottagare.

Hilding Rosenbergstipendiet 2016 tilldelades musikforskaren Peter van Tour för hans doktorsavhandling Counterpoint and Partimento. Methods of Teaching Composition in Late Eighteenth-Century Naples. De forskningsresultat som presenteras i denna metodiskt synnerligen genomarbetade studie, har väsentligt fördjupat kunskapen om innehållet i de ledande neapolitanska skolornas kompositionsundervisning vid slutet av 1700-talet. Avhandlingen har kompletterats med två omfattande webdatabaser som utgör värdefulla redskap för forskare inom området. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00