Hilding Rosenbergstipendiet

Stipendier med prisstatus som utdelas vid akademiens högtidssammankomst på förslag av akademiens forskningsnämnd. För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden, men akademien tar gärna emot förslag till lämpliga mottagare.

Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap tilldelas fil. dr Mischa van Kan för hans doktorsavhandling Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange of Swedish Jazz in the US. Den behandlar ett tidigare föga utforskat material i en välskriven och logiskt disponerad framställning, där aktuella teoretiska perspektiv anläggs på ett självständigt vis och det empiriska materialet ger ny kunskap om hur 'det svenska' betraktats och använts. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00