Ingmar Bengtsson-priset

Detta pris, till minne av framlidne musikforskaren och professorn Ingmar Bengtsson, utdelas sedan 1992 vartannat (jämnt) år vid akademiens högtidssammankomst för en framstående musikvetenskaplig forskningsinsats på förslag av akademiens Forskningsnämnd.

Ingmar Bengtssonpriset 2018 tilldelas Bachforskaren Ruth Tatlow. I två uppmärksammade böcker utgivna på Cambridge University Press har Ruth Tatlow på ett systematiskt och oerhört uppslagsrikt vis behandlat frågor om betydelsen av nummer i Johann Sebastian Bachs komponerande och visat hur, vad Ruth Tatlow betecknar ’proportional parallelism’, förefaller ha styrt Bachs kompositoriska val. Hon är även medgrundare av Bach Network

 

Ruth Tatlow tar emot priset vid akademiens högtidssammankomst 2018.

Tidigare pristagare:

2016 Christina Tobeck
2014 Anders Hammarlund
2012 Johan Sundberg
2010 Åsa Bergman
2010 Sanne Krogh Groth      
2008 Göran Bergendal
2004 Carlhåkan Larsén
2002 Lennart Hedvall
2000 Axel Helmer

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00