Fortbildningsstipendium i ensemblespel

Kungl. Musikaliska Akademien tidigarelägger även i år utlysningen av fortbildningsstipendier för ensembler. Stipendierna beräknas att kunna betalas ut redan innan midsommar.

Sista ansökningsdag för ensemblestipendier är den 10 maj 2021.

Fortbildningsstipendier ensemblespel utdelas årligen till redan existerande ensembler med en tydlig och kontinuerlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan inte komma ifråga för detta stipendium.

Det klingande resultatet av fortbildningen kan efter överenskommelse med stipendiaterna redovisas vid en konsert i Akademiens regi.


Ansökning
OBS! Sista ansökningsdag är den 10 maj 2021.

Akademiens Stipendienämnd beslutar om vilka ensembler som kan komma ifråga för detta stipendium. Stipendienämnden kan också själv föreslå ensembler.

Beslutet baseras inte på provspelningar utan på dokumentation, inskickade inspelningar och på nämndledamöternas samlade kunskap om existerande ensembler. Observera att samtliga insända inspelningar ska vara filer i MP3-format och att det är viktigt att inspelningen är av god kvalitet.

Vid behov beslutar nämnden med stöd av inbjudna sakkunniga - främst inom musikområden som vid bedömningstillfället inte finns företrädda i nämnden.

OBS! Sista ansökningsdag är den 10 maj 2021.

Information:
Information ENSEMBLESTIPENDIUMPDF

Ansökningsblankett:
Blankett ENSEMBLESTIPENDIUMPDF

2020 års fortbildningsstipendium i ensemblespel tilldelades:

Fartyg 6

Gustav Broman & Albin Vesterberg

Vega & Nika

Duo Zuckerman/Kvam

Kontakt:
Edward Klingspor

Tel 08-407 18 08
edward.klingspor(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00