Albin Hagströms minnesfond

Sedan 1997 delar Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond i Kungl. Musikaliska akademien ut dragspels- och gitarrstipendier.

Stipendierna vänder sig till dragspelare och gitarrister inom populärmusikens område. Sökanden skall vara högst 35 år gammal och svensk medborgare. Stipendierna kan inte sökas av grupper.

--

Ansökan ska insändas till:
Albin Hagströms Minnesfond c/o KMA,
Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm
senast den 19 december 2016

--

Följande unga musiker tilldelas 2016 års stipendier ur Albin Hagströms minnesfond:

Gitarr:
Cim Frode, Piteå
Gabriella Quevedo, Kinna
Carl-Johan Stålenbring, Stockholm
Joel Svensson, Stockholm

Dragspel:
William Leijon, Göteborg

Samtliga tilldelas vardera 15 000 kronor ur Albin Hagströms minnesfond.


Kontakt:
Anna Cronström
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 02
08-407 18 00 (vx)

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00