Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

Mai von Rosens pianopedagogpris 2017 tilldelas Marianne Jacobs för en unik gärning inom svensk pianoutbildning och svenskt musikliv. Som artist, utbildare och initiativtagare till en rad verksamheter har hon verkat för utbildningspelarens alla delar – från nybörjarstadiet till professionell nivå, och hon har direkt bidragit till det nu verksamma nationella pianistiska arvet. Priset är på 40 000 kronor.

Tidigare pristagare:

2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson

2015 Eva Lundgren

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00