Mai von Rosens pianopedagogpris

Inga-Britt Niemand och Prinsessan Christina vid högtidssammankomsten 2019. Foto: Urban Wedin.

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

Mai von Rosens pianopedagogpris 2019 tilldelades Inga-Britt Niemand:

"för hennes ojämförliga insatser vid Musikhögskolan i Malmö, där hon utgjort en uppskattad musikpedagogisk bas för generationer av pianolärare och pedagoger; för hennes unika arbete kring ergonomi och musikerhälsa och för hennes stora insatser för att stärka det akustiska pianots status."

Priset är på 40 000 kronor.


Tidigare pristagare:

2018: Stella Tjajkovski
2017 Marianne Jacobs
2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00