Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

Mai von Rosens pedagogpris 2016 tilldelades Martin Lindström. Han har bakom sig en imponerande lärargärning som lektor i pianospel och pianometodik på Ersta Sköndal högskola. Som pianist och pedagog arbetar han efter en väl genomarbetad metodik. Med sitt stora engagemang hjälper han blivande kyrkomusiker, pianister, dirigenter och sångare att uppnå en hög teknisk nivå och djupa musikaliska insikter. Priset är på 40 000 kronor.

Tidigare pristagare:

2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson

2015 Eva Lundgren

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00