Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

Mai von Rosens pianopedagogpris 2018 tilldelades Stella Tjajkovski:

”Professor Stella Tjajkovski har genom sin livslånga gärning, uttalade integritet, kunskap om centraleuropeisk kulturtradition samt som levande länk till traditioner berikat svensk pianopedagogik. Hon har sålunda fungerat som budbärare för det universella, där humor och ständig tilltro till elevernas möjligheter är speciellt framträdande och kännetecknande.”

Priset är på 40 000 kronor.


Tidigare pristagare:

2017 Marianne Jacobs
2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00