Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 genom en donation av musikförläggare Einar Rosenborg och hans maka Inge Bahnson-Rosenborg. Förutom att genom Gehrmans Musikförlag ab främja utgivningen av värdefull svensk musik utdelar stiftelsen en rad stipendier och bidrag till olika ändamål.

Studiestipendiet tilldelas en svensk musikstuderande inom det vokala eller instrumentala området som visat en begåvning utöver det vanliga, och som befinner sig i ett viktigt stadium i sin utbildning. Företräde ges åt den som visat påfallande intresse för svensk musik. Stiftelsen utser stipendiat efter förslag från ordföranden i respektive expertjury för ansökningar till Akademiens stipendier för högre musikstudier.

--

2016 års stipendium på 150 000 kr tilldelades jazzpianisten Alexander Zethson.

Kungörandet skedde vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 28 november 2016.

Joakim Milder, ordförande i Kungl. Musikaliska akademiens pianojury skriver:

”Alexander Zethson är en personlig konstnär med outtröttligt musikaliskt flöde och energi. Han har en berättande och starkt gestaltande förmåga, en oerhört säker dramaturgisk begåvning och en vilja att ta stora konstnärliga risker och lyckas varje gång.”Alexander Zethson
Foto: Michell Göransson

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00