Christ Johnson Musik Pris Fund

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

Pristagare 2020

Det Stora Christ Johnson-priset 180 000 kronor tilldelas Britta Byström för dubbelkonserten Infinite Rooms.

”Dubbelkonserten Infinite Rooms för violin/viola och kontrabas är en uppvisning i kreativt, lekfullt komponerande och precist noterat musikanteri. Med en alldeles egen och välartikulerad röst parad med stor hantverksskicklighet, tar Byström traditionen i nya riktningar med ett verk som tveklöst och modigt dansar sig fram.”

Det Lilla Christ Johnson-priset på 60 000 kronor tilldelas Malin Bång för Splinters of Ebullient Rebellion.

Splinters of Ebullient Rebellion är en stark konstnärlig upplevelse, där detaljrikedom och genomgående koncentrerat uttryck skapar klanglig poesi med stor konstnärlig integritet. Bångs användande av orkestern blir nyskapande när hon låter orkesterkollektivet symbolisera samhället och gör musikerna till människor och individer.”

Britta Byström. Foto: Arne Hyckenberg.

För information, kontakta
Anna Cronström
08-407 18 02
anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Malin Bång. Foto: Peter Cederling.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00