Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2019 års stipendier tilldelades Andreas Hammarlund och Eva Nilsson:

"Andreas Hammarlund tilldelas Göran Lagerwalls pedagogstipendium för hans arbete med att utveckla undervisning genom forskande arbetssätt. Andreas brinner för elevernas engagemang, lärande och välbefinnande och utveckling av undervisning utifrån elevens perspektiv och behov. Som ledare för Mölndals Kulturskolas Storband inspirerar han eleverna att utmana sig själva om vad som är möjligt, vilket bottnar i en stark tillit till elevernas förmåga och vilja att lära."

"Göran Lagervalls pedagogstipendium tilldelas Eva Nilsson för hennes insatser vid uppbyggnaden av Suzukiundervisningen på Umeå Musikskola, numera Kulturskolan, där hon har inspirerat såväl elever som föräldrar och pedagoger. Hon är en skicklig musiker och framstående pedagog som står med ena foten i den internationella Suzukirörelsen och med den andra i den lokala. Hon har fostrat många fina musiker, gett dem djupa kunskaper och vana vid gehörsspel som låter dem bekvämt färdas över genregränserna."


Andreas Hammarlund och prinsessan Christina Fru Magnuson vid akademiens högtidssammankomst 2019. Foto: Urban Wedin.


Eva Nilsson och prinsessan Christina Fru Magnuson vid akademiens högtidssammankomst 2019. Foto: Urban Wedin.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00