Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i akademiens styrelse.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning 2017 tilldelas Britta Johansson för en lång och betydelsefull insats som sångpedagog vid Musikhögskolan i Malmö. Hennes pedagogik kännetecknas av ett stort engagemang och en bred kompetens för att möta och utveckla sångare. Detta framstående pedagogiska och konstnärliga arbete har resulterat i att många av hennes studenter idag arbetar som professionella sångare både i Sverige och internationellt. Stipendiet är på 25 000 kronor

Tidigare stipendiater

2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00