Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i akademiens styrelse.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning 2019 tilldelas Robert Åkerman:

"Med ett fantastiskt engagemang och omtanke om studenter och kollegor, med smittande entusiasm och energi bidrar han alltid till god stämning och konstruktiva lösningar. Hans pedagogiska virtuositet är oomtvistad."

Tidigare stipendiater

2018 Björn Hällis
2017 Britta Johansson
2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot

Robert Åkerman och Prinsessan Christina vid akademiens högtidssammankomst 2019.

Robert Åkerman och Prinsessan Christina vid akademiens högtidssammankomst 2019. Foto: Urban Wedin.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00