Harald Göranssons Stipendiefond

Harald Göransson-stipendiet utdelas av akademien efter skriftlig ansökan.
Stipendiet har till syfte att stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk.

Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år).


Per Högberg tilldelas Harald Göranssons stipendium 2015 för sin doktorsavhandling "Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång". Avhandlingen är den första som med konstnärliga utgångspunkter tar sig an orgelspel till församlingssång, sedd som interaktion mellan orgel, organist och sjungande församling. Den kännetecknas av metodisk mångfald, rikedom på material och forskningsperspektiv samt av hög kvalitet i sina klingande delar.

Per Högberg och prinsessan Christina. Foto: Urban Wedin

Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00