Övriga skrifter

Joseph Martin Kraus: Brev
Joseph Martin Kraus: Brev 1776-1792
Joseph Martin Kraus (1756—1792) var hovkapellmästare åt Gustaf III och samarbetade som operakompositör med Johan Henrik Kellgren. Tvåhundrafemtioårsminnet av hans födelse är en av flera anledningar att erinra om vilken storslagen tonsättare och människa denne tyskfödde och raskt försvenskade gustavian var. De drygt hundra bevarade breven ger mångfacetterade bilder av det sena 1700-talets svenska och europeiska värld utifrån främst musikaliska perspektiv och tecknar samtidigt en levande bild av den geniala och charmerande person som Kraus var.
 
Hans Åstrand är ständig sekreterare emeritus i Kungl. Musikaliska Akademien och har ägnat lång tid åt forskningen kring "den största gustavianska musikerpersonligheten" Joseph Martin Kraus.
 
Du skulle bara ha sett allt otyget! Den första symfonin uppförde jag vid en privatkonsert, som ges varje måndag och torsdag hos professor Pütter. Pütter själv dirigerar. Hallå — knack knack med stråken! Sätt igång! Knappt 20 takter, så blir allt i bästa form hullerombuller. Nu jagade violinen basen, basen altfiolen, altfiolen sekundfiolen — oboerna kacklade också med litet grann och hornen höll visligen rentav käften. Så gick det till! [1777]
 
Av min tvätt är inget längre helt mer än en enda skjorta, de andra ser alla ut som vindflöjlar [1781]
 
Äntligen blev mitt arbete framfört på det kungliga lustslottet Ulrichs-thal inför kungen, och jag fick tillstånd att själv dirigera det. Hovet var utomordentligt belåtet med det och det sätt som kungen förklarade mig sin tillfredsställelse på var över alla mina förväntningar. Genast efter det att musiken spelats underhöll sig kungen mer än en kvart med mig: gav mig först en rätt artig komplimang, frågte mig om det ena och det andra och mätte mig med sina stora ögon från huvud till fot, och jag på mitt gamla lovvärda vis tog mig friheten att begapa monarken hel och hållen, och det — som jag senare har erfarit, har just behagat honom. [1781]
 
Ändeligen har jag råkat Pan Gluck. Med mera andakt makar sig säkert ingen Pilgrim åt heliga landets öfverlefvor än jag til denna stora patriarcken. [1783]
 
Känner du Mozarts Entführung aus dem Serail? Han arbetar nu på sin Figaro, en Operette i 4 acter, öfver hvilken jag gläder mig hjerteligen. [1785]
 
Inb 264s+8s bildark. ISBN 91-7844-722-4
 
Pris: ca 150 kr, Bokus Länk till annan webbplats. och Adlibris Länk till annan webbplats.
 
Författare: Översättning och kommentarer av Hans Åstrand
http://www.gidlunds.se Länk till annan webbplats.

Kategorier