Sten Frykberg-stipendierna

Sten Frykberg (1910-1983) var pianist, dirigent och musikproducent. Han debuterade tidigt som pianist men därefter tog dirigeringen överhand och han verkade som chefsdirigent för flera av de svenska orkestrarna. Sten Frykberg uppnådde stor popularitet i de breda folklagren genom att bl. a. medverka i radio och TV-program i dubbla egenskaper, som dirigent och konferencier. Han var även under en lång rad år värd för radioprogrammet Önskekonserten.

Delas ut årligen. För stipendiet gäller inga ansökningsförfaranden.

 

2022 års stipendiemottagare

Olof Ericsson, violinist i Svenska Kammarorkestern.
För fördjupning och inspelning av ”Närkessamlingen” tillsammans med Örebro Barock.

Andreas Parmerud, trumpetare.
För ytterligare förkovring framför allt trumpetens, men också̊ övriga brassinstruments roll i orkestern under klassicismen och den tidiga romantiken.

Maria Granberg, stämledare i hornstämman i Nordiska Kammarorkestern.
För vidareutveckling på sitt instrument.

Joel Larsson, kontrabasist i Musica Vitae.
För rytmisk fortbildning för hela stråkensemblen för basisten Sébastian Dubé.

Geneviève Martineau, violinist i Sveriges Radios Symfoniorkester.
För vidareutveckling inom barockmusiken.

Saara Nisonen Öman, violinist i Sveriges Radios Symfoniorkester.
För att studera förebyggande åtgärder och forska om rehabilitering för arbetsrelaterade nack- och axelskador hos professionella violinister.

Johannes Liedbergius och Carl Holmgren, dirigent resp. musikforskare,
För kollaborativ studieresa till Claudio Monteverdis hem- och verksamhetstrakter.

Andra violinstämman i Svenska kammarorkestern genom Anna Jansson.
För inspirationsresa och coachning av Chilingriankvartetten.Glada stipendiemottagare vid utdelningen i Berwaldhallen 2019.

Sten Frykberg

Sten Frykberg repeterar i Musikaliska Akademiens Stora sal.