Forskning

Musikforskning
För information om aktuell forskning, kontakta Pia Bygdéus, forskningssekreterare vid KMA

Forskningsstipendier
Akademien stöder forskning i och om musik, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till studier utomlands och till projekt av mindre omfattning som konferenser och liknande. Forskning i och om musik förekommer idag i Sverige i olika discipliner såsom konstnärlig forskning, forskning i musikpedagogik och musikvetenskap samt musikanknuten forskning inom andra discipliner. Läs mer här.

Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
0734-457642
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00