Forskning

Musikforskning

Kungl. Musikaliska Akademien har till ändamål att stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i och om musik. Forskning i och om musik förekommer idag i Sverige i olika discipliner såsom konstnärlig forskning, forskning i musikpedagogik, musikvetenskap samt musikanknuten forskning inom andra discipliner.

Stipendier för musikforskning

Akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till forskningsstudier av mindre omfattning såsom fältstudier, arkivbesök och liknande, samt till deltagande med eget bidrag i konferenser. Läs mer under respektive länk nedan.

Forskningsnämndens arbete omfattar:

Länkar till andra forskningsrelaterade stipendier:

För forskningsfrågor och aktuell information, välkommen att kontakta Pia Bygdéus, forskningssekreterare vid Kungl. Musikaliska Akademien.

 

Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
0734-457642
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se