Projektöversikt

Från 1990:

1. Musikarkeologi
Konferenser. 2 antologier. Rekonstruktioner av två bronslurar och en lyra.

2. Gustavian Opera
Konferenser och symposier. Rapporten "Gustavian Opera. Swedish Opera, Dance and Theatre" 1771-1809 (1991).

3. Musiken i Sverige
4 volymer (1992-94) i samarb. med förlaget Fischer & Co.

4. MUSICA SVECIAE
Skivantologi med statligt stöd, 102 utgåvor 1983-94. Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Fortsättningsserier: Folk Music in Sweden (25 CD) och Modern Classics
(25 CD) fr o m 1998, utg. av resp. Caprice Records och Phono Suecia.

5. Musik i Norden
En gemensam nordisk musikhistoria, utg. 1997 i samarbete med Föreningen Norden. Huvudredaktör Greger Andersson.

6. 1800-talet och det nationella
Symposium och rapport ("Himmelsk hundraårig sång", 1994).

7. Musiken år 2002
18 delrapporter samt debattboken Musik & morgondag (1993).

8. Ljudmiljön
Ett tvärvetenskapligt "aktionsprojekt" som kombinerar forskning med utåtriktad informationsverksamhet och uppbyggnad av ett internationellt kontaktnät.

Symposiet "Ljud&Oljud" 1994 (med rapporten Svenska ljudlandskap, 1994); Manifest för en bättre ljudmiljö (1995); "Ljudrådet" för informationsutbyte mellan teknologi och humaniora.

Konferensen "Stockholm, hör upp!" 1998

9. Musik, Medier, Mångkultur
Ett 4-årigt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond kring musikens medialisering och det mångkulturella musiksverige.
Symposier (Visby 1999), CD-ROM, kontinuerliga delrapporter.
Slutrapport 2000.

Gustavian Opera

Gustavian Opera

Musiken i Sverige

Musiken i Sverige

Musiken i Norden

Musiken i Norden