Staffan Storm och Lisa Streich

Christ Johnson Musik Pris Fund

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

På bilden ovan är mottagaren av 2021 års Stora Christ Johnson-pris, Staffan Storm och mottagren av Lilla Christ Johnson-pris, Lisa Streich.


Utlysning 2022


Stora Christ Johnson-priset 180 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter och vara instrumenterat för minst 25 instrument.

Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson-priset 60 000 kr

Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), motsvarande kriterierna för det större priset.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma i fråga för det Stora.

Utlysning, ansökan, utdelning

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formulär och åtföljas av ett partitur i pdf-format tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 25 april 2022.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via WeTransfer eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.


För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst i november 2022.

Utlysning 2022 (pdf) Pdf, 516.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökningsblankett 2022 (pdf) Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy


Pristagare 2021

Staffan Storm tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Christ Johnson-pris 2021 på 180 000 kr för verket The Persistence of Memory.

"Staffan Storm tar med lyssnaren på en fantastisk musikalisk resa genom det stora och vida orkesterlandskapet med sitt verk ”The Persistence of Memory”. Med stor hantverksskicklighet låter han nya scenerier avtäckas och övergå i varandra som en flodvåg i ständig rörelse."

Lisa Streich tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Lilla Christ Johnson-pris 2021 på 60 000 kr för verket Augenlider.

”Lisa Streich djupt personliga verk ”Augenlider” är både underfundigt och berörande.
Hon fångar in lyssnaren medsmå, kontrasterande och fantasirika medel. Inom ett stramt ochövertygandeformbyggelåterhon solistens roll bli både ifrågasatt och omformulerad.”


Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00