2023 års pristagare: Marie Samuelsson och Rosali Grankull

2023 års pristagare: Marie Samuelsson och Rosali Grankull

Christ Johnson Musik Pris Fund


Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958. Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

Stora Christ Johnson - priset 200 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter och vara instrumenterat för minst 25 instrument.

Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson - priset 80 000 kr

Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 10 minuter och vara instrumenterat för minst 15 instrument.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma i fråga för det Stora.

Prisen tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst i november 2024.

Läs om tidigare pristagare här.

Utlysning, ansökan, utdelning 2024

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formulär och åtföljas av ett partitur i pdf-format tillsammans med ljudinspelning till: christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 15 april 2024.

Ansök här. Pdf, 189.6 kB.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via WeTransfer eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov raderas efter juryarbetet.

För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy

 

Christ Johnson-prisen 2023

År 2023 ges Stora Christ Johnson-priset på 200 000 kr till Marie Samuelsson och Lilla Christ Johnson-priset på 80 000 kr tilldelas Rosali Grankull. Priserna delas ut den 27 november av Prinsessan Christina fru Magnuson, vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst.

Marie Samuelsson tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Christ Johnson-pris 2023 för sitt verk Brandnäva, dubbelkonsert för gitarr, violin och orkester med motiveringen:

”Marie Samuelsson är sedan länge en central röst bland svenska tonsättare. I konserten Brandnäva för gitarr, violin och orkester interagerar den originella solistkombinationen på ett både raffinerat och lekfullt sätt med orkestern. Här gestaltas genom ett koncentrerat material, utformat med stor detaljskärpa, en angelägen tematik kring natur och kretslopp och Samuelsson skapar i sitt verk ett eget unikt musikaliskt ekosystem.

Rosali Grankull tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Lilla Christ Johnson-pris 2023 för sitt verk Identitetshandlingar i C-dur med motiveringen:
” Rosali Grankull är en ny spännande röst i musiklivet. Identitetshandlingar i C-dur är ett modigt och skickligt genomfört orkesterverk som går från ytterlighet till en annan, från brus och luftiga klangskikt till fullt utblommande C-dur. Verket är klangrikt utforskande och har en personlig och levande ljudtextur som väcker intresse.”

Läs pressmeddelande 2023 här.

 

Kontaktperson
Anna Cronström
08-407 18 02
anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy