Staffan Storm och Lisa Streich

Christ Johnson Musik Pris Fund

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

Pristagare 2022

B Tommy Andersson tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Christ Johnson-pris 2022 för sitt verk Poseidon, Organ Concerto No.2 med motiveringen:

”För sin mästerliga och virtuosa hantering av orkestermaskineriet, såväl som det kontrastrika och raffinerade samspelet mellan solist och orkester och med en smittande känsla för form och innehåll.”

Andrea Tarrodi tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens Lilla Christ Johnson-pris 2022 för sin harpkonsert Choryn med motiveringen:

”Med skickligt användande av harpan både som soloinstrument och i nya klangkombinationer med orkestern, slår Andrea Tarrodi an en egen ton och skapar ett verk som formar en personlig och färgrik klangvärld.”


Utlysning 2022

Stora Christ Johnson-priset 180 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter och vara instrumenterat för minst 25 instrument.

Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson-priset 60 000 kr

Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), motsvarande kriterierna för det större priset.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma i fråga för det Stora.

Utlysning, ansökan, utdelning

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formulär och åtföljas av ett partitur i pdf-format tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 25 april 2022.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via WeTransfer eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.


För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst i november 2022.

Utlysning 2022 (pdf) Pdf, 516.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökningsblankett 2022 (pdf) Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy