En musikalisk skattkista

Vår upptäcktsfärd börjar med de unika bronslurarna från 700-talet f Kr ­ med musik som inte finns. Man har hittat instrument och ljudredskap från forntiden, men ingen musik. Först från medeltiden när munkar och nunnor
började teckna ner kyrkans melodier, finns musik bevarad till vår tid.

Med Vasakungarna och renässanshoven under 1500-talet började på allvar vårt utbyte med kontinenten. Och 1600-talets stormaktstid innebar att vi blev delaktiga i en nordeuropeisk musikkultur ­ tonsättare, musiker och ensembler reste mellan den tidens metropoler kring Östersjön. Vid den tiden skrevs de första konsertstyckena med svensk sångtext. Men först ett sekel senare lyckades "den svenska musikens fader" Johan Helmich Roman (1694­-1758) visa att svenska språket var "böjeligt" till musik.

Svenska hovmusiker enligt Olaus Magnus 1555

Svenska hovmusiker enligt Olaus Magnus 1555

Roman var en lysande tonsättare och omsorgsfull konsertarrangör, något som beredde marken för en musikalisk glansperiod, den gustavianska epoken. Då skapades de första operorna på svenska med musik av invandrade tonsättare som J G Naumann, J M Kraus och J C F Haeffner.

1800-talet var framförallt sångens århundrade. Manskörer i Uppsala och Lund och sångare som Jenny Lind inspirerade till en ny blomstringstid i slutet av seklet, då romanskonserterna nådde internationella höjder hos tonsättare som Emil Sjögren, Wilhelm Peterson-Berger, Wilhelm Stenhammar och senare Ture Rangström. Däremot dröjde det innan den svenska symfonin fann sina former.

Den originelle och universelle Franz Berwald, vår främste symfoniker under 1800-talet, flankerad av Adolf-Fredrik Lindblad och Ludvig Norman, senare följda av Hugo Alfvén och Wilhelm Stenhammar.

Det finns många fynd att upptäcka i den svenska musikens skattkista, från forntidens magiska klanger till vår tids undergångsvision i Hilding Rosenbergs Johannes Uppenbarelse.

Här kan man också, om man lyssnar "på tvärs" genom antologin, följa genrernas framväxt och egenart genom historien: kyrkomusik och körsång, symfoni, solosång, kammarmusik, ja också barnvisans historia!

Kategorier