Ge ditt stöd till musiken

For donations to the Royal Swedish Academy of Music and its various programs and projects, please click here.

Tack för att du är intresserad av att stötta vårt arbete för ett levande musikliv!

Kungl. Musikaliska Akademiens mål är att stärka kulturens och musikens roll i samhället. Det gör vi varje dag i samarbete med kulturinstitutioner, privatpersoner, företag och andra organisationer.

Varje gåva är betydelsefull och ett tecken på Ditt engagemang. Eftersom Kungl. Musikaliska Akademiens ekonomiska medel är begränsade kan enskilda donationer göra en stor skillnad.

Läs mer här om hur du donerar och om våra gåvo- och kondoleansbrev.

Stöd återuppbyggnaden av Ukrainas musikliv. Efter samråd med musikinstitutioner i Sverige har Kungl. Musikaliska Akademien öppnat ett nytt konto i Handelsbanken med ett designerat swishnummer: 1232794741

Ditt bidrag kan exempelvis stödja musiklivet inom följande områden:

Unga musiker
Kungl. Musikaliska Akademien delar årligen ut ett stort antal stipendier till unga musikstuderande och unga musiker i början av karriären. Inte sällan är dessa stipendier av avgörande betydelse för möjligheten att studera på en högre nivå och lägga grunden för ett yrkesliv som professionell musiker eller sångare. Läs mer här.

Levande musikarv
Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande musikarv blir musik från flera århundraden fritt tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjungande barn
Projektet Sjungande barn ska synliggöra och utveckla musikundervisningen i förskola och skola genom att tillvarata den befintliga svenska sångskatten och förstärka den med ny repertoar, däribland nyskrivna sånger och musik från olika kulturer. Genom breda samarbeten ska projektet stärka tvärsektoriell samverkan lokalt, regionalt, nationellt och nyttja möjligheterna med ny teknik för ökad delaktighet både för barn och pedagoger. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sjungande barn swish: 1234519872

Alfvéngården
I idylliska byn Tibble utanför Leksand bodde tonsättaren Hugo Alfvén, av många ansedd som Sveriges främsta nationalromantiska tonsättare. Detta unika tonsättarhem byggdes tack vare en generös donation av svenska folket och stod färdigt 1945 för Hugo Alfvén och hans fru Karin Alfvén. I enlighet med Hugo Alfvéns testamente förvaltar Kungl. Musikaliska Akademien huset och verkar för att erbjuda en inspirerande och levande konstnärsmiljö till gagn för kommande generationers tonsättare och målare. Detta viktiga kulturarv är öppet för besökare sommartid men även under vinterhalvåret är förbokade besök välkomna, allt för att sprida och bevara Hugo Alfvéns konstnärsgärning för svenskt kulturarv och musik. Verksamheten består av guidade turer, unika kammarmusikkonserter, nyskapande musikworkshops för barn och unga, romans-, sång- och körverksamhet och fördjupande föreläsningar. Ekonomiska bidrag möjliggör bevarande och vård av Alfvéngården och satsningar på unga musiker och sångare från såväl regionen som hela landet. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM)
Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare.
Läs mer här Länk till annan webbplats.

Så här kan du donera

  • Gåva
  • Minnesgåva
  • Gratulationsgåva
  • Aktiegåva
  • Testamente

Läs mer här

Kontakt
Åse Johansson
Kamrerare
ase.johansson@musikaliskaakademien.se

Vid större donationer kontakta ständige sekreteraren
adm@musikaliskaakademien.se

Jenny Linds donationsbrev från 1876 där 79 719,71 kronor donerades i syfte att delas ut som stipendier.