Stöd musiken

Blåsmusikpriset 2023

For donations to the Royal Swedish Academy of Music and its various programs and projects, please click here.

Tack för att du vill stötta vårt arbete för ett levande musikliv!

Stöd musiken och hjälp till att bevara ett levande musikliv i Sverige genom att donera till Kungl. Musikaliska Akademien. Här kan du enkelt och säkert ge en gåva som kommer att användas för att stödja musikutbildning, forskning och framförande av musik av högsta kvalitet.

Kungl. Musikaliska Akademiens mål är att stärka kulturens och musikens roll i samhället. Det gör vi varje dag i samarbete med kulturinstitutioner, privatpersoner, företag och andra organisationer.

Varje gåva är betydelsefull och ett tecken på ditt engagemang. Eftersom Kungl. Musikaliska Akademiens ekonomiska medel är begränsade kan enskilda donationer göra stor skillnad.

Du kan bidra!

Läs mer här om hur du donerar och om våra gåvo- och kondoleansbrev.

Ändamål

Ditt bidrag kan exempelvis stödja musiklivet inom följande områden:

Unga musiker
Kungl. Musikaliska Akademien arrangerar tävlingar och delar ut ett stort antal stipendier till unga musikstuderande och unga musiker i början av karriären.

Levande musikarv
Levande musikarv tillgängliggör den dolda svenska musikskatten och gör den till en självklar del av konsertrepertoaren.

Sjungande barn
Sjungande barn är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien. Målet är alla barns rätt till sin röst genom tal och sång,

Alfvéngården
I enlighet med Hugo Alfvéns testamente förvaltar Kungl. Musikaliska Akademien Alfvéngården och verkar för att erbjuda en inspirerande och levande konstnärsmiljö.

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM)
Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.

Ukrainas musikliv
Du kan stödja återuppbyggnaden av Ukrainas musikliv! Inga administrativa kostnader drabbar de insamlade medlen – varje krona går oavkortat till ändamålet.

Läs mer om våra ändamål här.

Läs mer om kampanjen att stödja Ukrainas musikliv här.

Akademiens logga


Stöd musiken!
Kungl. Musikaliska Akademien
Bankgiro: 5366-9586

 

Så här kan du donera

  • Gåva
  • Minnesgåva
  • Gratulationsgåva
  • Aktiegåva
  • Testamente

Läs mer här

Kontakt
Åse Johansson
Kamrerare
ase.johansson@musikaliskaakademien.se

Vid större donationer kontakta ständige sekreteraren
adm@musikaliskaakademien.se

Jenny Linds donationsbrev från 1876 där 79 719,71 kronor donerades i syfte att delas ut som stipendier.