Arkiv och dokumentation

Musikaliska Akademins arkiv är idag uppdelat i Huvudarkivet samt Musikhögskolan med föregångare.

Huvudarkivet 1771-2000

Deponerat på Musik- och teaterbiblioteket (tidigare Statens musikbibliotek) (https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkivregistret/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Där finns även arkivförteckning samt protokollsregister. Depositionen omfattar 130 hyllmeter protokoll, matriklar, korrespondens, räkenskaper mm.

Musikhögskolans arkiv med föregångare

1797-t.o.m förstatligandet 1971 är deponerat på Musik- och teaterbiblioteket  (https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkivregistret/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Omfattar handlingar åren 1797-1971. Innehåller handlingar såsom examensprotokoll, elevmatriklar, elevarbeten, konsertprogram. Arkivet förvaras på Statens musikbibliotek.

Arkiven som förvaras på Musik- och teaterbiblioteket räknas som offentliga och kan beställas fram via Musik- och teaterbibliotekets lånedisk.

Musikaliska Akademiens arkiv fr o m 2001

Förvaltas av akademien själv. Merparten av arkivmaterialet är enskilt och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

Kyrkomusiker

Akademien ansvarade t o m 1993 för examinationer av kyrkomusiker. Vid förkomna betyg från kantorsutbildningarna, beställs utskrift ur examensprotokoll hos Musik- och Teaterbiblioteket.

Mer om Akademiens historia

Kungl. Musikaliska Akademiens Matrikel 1771-1995,
KMA skriftserie nr 84, 1996

Inventering av källor och litteratur rörande musikaliska akademien
av Pia Nyström
2000 ISSN 1404-1863


Institutioner tidigare knutna till Kungl. Musikaliska Akademien


Musik- och teaterbiblioteket
(f.d. Musikaliska Akademiens bibiliotek)
www.muslib.se Länk till annan webbplats.

Statens Musiksamlingar
https://musikverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungliga Musikhögskolan
www.kmh.se Länk till annan webbplats.

Musikmuseet
www.musikmuseet.se Länk till annan webbplats.