Dagmar Gustafsons Fond

Dagmar Gustafsons Fond för sångkonsten instiftades 1984 med syftet att ”söka bevara och föra vidare de vokalmusikaliska ideal som Dagmar Gustafson utvecklat och företrätt i sin gärning som sångpedagog”.

2020 gick stipendiet på 25 000 kronor vardera till sångpedagogerna Monica Thomasson och Anna-Carin Strand

2018 Bengt-Åke Lundin, pianist
2017 Bo Rosenkull, sångare
2016 ingen utdelning
2015 ingen utdelning
2014 ingen utdelning
2013 Dmitry Tyapkin, pianist och instuderare
2012 ingen utdelning
2011 Thomas Schuback, pianist
2010 Solveig Faringer, sångerska
2009 Monika Mannerström, sångerska och Ecaterina Wehlander, pianist