Styrelse

 

Styrelsen ansvarar för ledningen och utvecklingen av akademiens verksamhet. Det åligger styrelsen att bland annat planera akademiens verksamhet, inrätta och besätta de organ den anser behövliga, upprätta förslag vid inval av ledamöter och ansvara för förvaltningen av akademiens tillgångar.

Styrelsen består av preses och två vice presides samt ytterligare sex ledamöter jämte två suppleanter. Preses är styrelsens ordförande. Styrelsen väljs bland akademiens svenska ledamöter. Preses och vice presides väljs för en tid av tre år och övriga ledamöter samt suppleanter för två år. Läs mer i Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar. Pdf, 380.1 kB.

Susanne Rydén
Preses, VD, f.d. operasångerska

preses(a)musikaliskaakademien.se

Joakim Milder
Vice preses, professor, saxofonist

Hans Davidsson
Vice preses, Fil. dr, organist

Tomas Löndahl


Monica Danielson
Sångerska
Ledamot

Tomas Löndahl

Patrik Ringborg
Dirigent
Ledamot

Tomas Löndahl

Staffan Storm
Tonsättare
Ledamot

Tomas Löndahl

Erik Wallrup
Fil. dr
Ledamot

Tomas Löndahl

Paula af Malmborg Ward
Tonsättare
Ledamot

Tomas Löndahl

Helena Wessman
Rektor
Ledamot

Tomas Löndahl

Mats Edén
Riksspelman, Tonsättare, Pedagog
Suppleant

Tomas Löndahl

Jörgen Pettersson
Saxofonist
Suppleant