Verksamhet

Kathrin Lorenzen, vinnare av Kungl. Musikaliska Akademiens Solistpris 2024. Foto: Arne Hyckenberg

Kungl. Musikaliska Akademien bedriver en mångsidig verksamhet som både är förvaltande och nyskapande.

Stipendier

Alltsedan Akademien grundades har musikutbildningen stått i fokus. Idag sker det genom en omfattande stipendiegivning där Akademien har ett nära samarbete med landets musik- och operahögskolor. Varje år får hundratals unga musikstuderanden dela på åtskilliga miljoner kronor. Akademien delar också ut stipendier till forskare och pedagoger.

Priser

Akademien delar ut ett flertal priser och belöningar till framstående musiker och tonsättare för en unik gärning och ett starkt personligt konstnärsskap.

Debatt och opinion

Akademien är aktiv som opinionsbildare och remissinstans i musikpolitiska frågor samt arbetar för att göra vårt musikaliska kulturarv tillgängligt för publik, musiker och forskare.

Publikationer och forskning

Skriftserien i Akademiens namn omfattar över hundra volymer i de mest skilda ämnen, från musikpsykologi till tonsättarbiografier. Akademien stöder forskning i och om musik, i form av bland annat stipendier, priser och seminarieverksamhet. Akademien är huvudman för utgivningen av Franz Berwalds samtliga verk i en vetenskaplig utgåva och ansvarade för den stora skivantologin Musica Sveciae med mer än hundra timmar svensk musik från forntid till 1900-talets början.

Projekt

Med syftet att främja tonkonsten initierar och driver akademien ett flertal projekt, däribland Sjungande barn, Levande musikarv och Musiklyftet. Akademien förvaltar Alfvéngården och är beskyddare för tankesmedjan Unga tankar om musik.

Programverksamhet

Serien Klingande Akademi består av publika tillfällen med program som speglar Akademiens verksamhet eller aktuella och angelägna ämnen i musiklivet. Oftast i kombination med livemusik på högsta nivå. Samtliga evenemang presenteras i kalendariet.

Mer om akademiens olika verksamheter och projekt i menyvalen.

Akademiens stadfästelsebrev från 1771.

Akademiens stadfästelsebrev från 1771.

Akademiens ändamål

Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020