Musica Sveciae – Historik

Under 1970 -talet framfördes idéer och togs initiativ av såväl enskilda
personer som skivbolag och 1978 gav utbildningsdepartementet ett anslag till Kungl. Musikaliska Akademien för utredning om förutsättningarna för en svensk fonogram antologi och året därpå lämnades en första plan för
verksamheten.

1982 påbörjades arbetet med den egentliga utgivningen. Mellan 1982-1987
delades inspelnings- och utgivningsarbetet mellan en redaktion på Kungl. Musikaliska Akademien och ett antal skivbolag (Caprice, EMI Svenska AB, Proprius, ARtemis/Phontastic och, under en kortare period, Polar).

Från 1987 blev serien eget skivmärke med egen administration under huvudmannaskap av Musikaliska Akademien och finansierades genom ett statligt anslag, egna intäkter och bidrag, ekonomiskt och på annat sätt, från Musikaliska Akademien.

Musica Sveciae omfattar musik från äldsta tid till 1900-talets början. Från början planerades antologin att omfatta 200 LP-skivor. Under årens lopp fick man minska på ambitionerna på grund av ekonomi och tid. Produktionen fördyrades och försenades också under en period av övergången från LP till CD. Antologin avslutades våren 1994 och omfattar totalt 95 CD.

 

Kategorier