Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning  2022

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Patrick Jovell, Lennart Gruvstedt, Margareta Jersild, Maria Ringsén, Annika Josefsson och Carl Holmgren. Foto: Felicia Margineanu

 

Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

2023 års Mai von Rosens pianopedagogpris tilldelas Patrick Jovell, för sin viktiga och mångåriga gärning som pianopedagog och för sitt fantastiska arbete för pianoämnet i Sverige.

Patrick Jovell har för Sverige en unik kompetens och erfarenhet som skribent och redaktör inom pianoämnet. Med publikationer i svenska och internationella musiktidskrifter och på web-forum, samt som debattör och föreläsare vid pianokonferenser och festivaler, har Patrick Jovell i mycket hög grad bidragit till att belysa och synliggöra pianometodik ur ett internationellt perspektiv samt skapat relationer mellan svensk och internationell pianoundervisning.

Han har utbildat såväl barn och unga, som studenter vid musikhögskolor i Sverige och utomlands, varav många idag har framgångsrika karriärer som pianister och pianopedagoger.

 

Tidigare pristagare:

2022: Ove Lundin
2021: Mikael Kanarva
2020: Galina Sjevtjenko Ehrngren
2019: Inga-Britt Niemand
2018: Stella Tjajkovski
2017 Marianne Jacobs
2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson