Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning  2022

Från vänster: Mikko Iskanius, Agneta Andersson, Katarina Lindblad, Annika Danielsson, Erik Kjellberg och Ove Lundin vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst 2022.

 

Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

Mai von Rosens pianopedagogpris om 40 000 kr tilldelas Ove Lundin för hans livsgärning inom pianopedagogiken på jazzområdet. Vid sidan av ett genreöverskridande och rikt musicerande på högsta nivå, har han utbildat en mängd framstående pianopedagoger och pianister vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lundins generositet och förmåga att se studentens personlighet och individuella behov har gjort honom uppskattad av många och gör honom till en mycket värdig mottagare av priset.

Tidigare pristagare:

2021: Mikael Kanarva
2020: Galina Sjevtjenko Ehrngren
2019: Inga-Britt Niemand
2018: Stella Tjajkovski
2017 Marianne Jacobs
2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson