Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning  2022

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Patrick Jovell, Lennart Gruvstedt, Margareta Jersild, Maria Ringsén, Annika Josefsson och Carl Holmgren. Foto: Felicia Margineanu

 

Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

2023 års Mai von Rosens pianopedagogpris tilldelas Patrick Jovell, för sin viktiga och mångåriga gärning som pianopedagog och för sitt fantastiska arbete för pianoämnet i Sverige.

Patrick Jovell har för Sverige en unik kompetens och erfarenhet som skribent och redaktör inom pianoämnet. Med publikationer i svenska och internationella musiktidskrifter och på web-forum, samt som debattör och föreläsare vid pianokonferenser och festivaler, har Patrick Jovell i mycket hög grad bidragit till att belysa och synliggöra pianometodik ur ett internationellt perspektiv samt skapat relationer mellan svensk och internationell pianoundervisning.

 

Tidigare pristagare:

2022: Ove Lundin
2021: Mikael Kanarva
2020: Galina Sjevtjenko Ehrngren
2019: Inga-Britt Niemand
2018: Stella Tjajkovski
2017 Marianne Jacobs
2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson