Mikael Kanarva mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Mikael Kanarva mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021. Foto: Felicia Margineanu

Mai von Rosens pianopedagogpris

Utdelas till framstående en pianopedagog på barn- och nybörjarpedagogikens område.

Mikael Kanarva tilldelas Mai von Rosens pianopedagogpris om 40 000 kr för sin betydelsefulla gärning som pianopedagog vid Dunkers Kulturhus, vid Musikhögskolan Ingesund och som konstnärlig ledare för Helsingborgs Pianofestival. Genom sina elever, varav många idag har framgångsrika karriärer som pianister och pianopedagoger, för han vidare ett gediget kunnande.


2020: Galina Sjevtjenko Ehrngren
2019: Inga-Britt Niemand
2018: Stella Tjajkovski
2017 Marianne Jacobs
2016 Martin Lindström
2015 Eva Lundgren
2014 Elena Power
2013 Ewa Engström
2012 Albena Zaharieva
2011 Sören Unge
2010 Bengt Andersson

Mikael Kanarva

Mikael kanarva. Foto: Felicia Margineanu

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00