Nyheter

 

Här hittar du den senaste informationen om Kungl. Musikaliska Akademiens musik- och forskningsprojekt, pressmeddelanden, bilder och annat material som kan vara av intresse för media och allmänheten. Som en ledande musikinstitution i Sverige är vi stolta över vårt arbete och vi vill gärna dela vår kunskap och expertis med er. Besök vår nyhetssida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vårt arbete och för att få en djupare förståelse för vår institution och dess betydelse för den svenska musikkulturen.

  • En miljard till svensk musik
  Nyhet i skriftserien: En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år. Ekonomihistorikern Staffan Albinsson beskriver här Kungl. Musikaliska Akademiens 250 år med fokus i hur dess verksamheter utvecklats med hjälp av Riksdagens och privatpersoners finansiering. Det ger ett nytt spännande perspektiv på akademiens historia och nutid.


  Läs mer


 • Nu öppnar anmälan till EEA24
  Idag öppnar anmälan till Eric Ericson Award, en internationell tävling för unga kördirigenter på högsta nivå. Tävlingen äger rum i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen den 23-26 oktober 2024 där de tävlande får leda Radiokören i finalen. Den totala prissumman uppgår till 150.000 kronor och vinnaren får leda konserter med ett flertal framstående radiokörer inom EBU under kommande konsertsäsonger. Sammantaget gör det Eric Ericson Award till den mest prestigefulla tävlingen för kördirigenter i världen. Arrangörer är Sveriges Radio, i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien.

  Läs mer


 • Stoppa regeringens förslag om att slopa elevens val
  Regeringen har med skolminister Lotta Edholm i spetsen aviserat stora omprioriteringar vad gäller kulturens roll i skolan – Elevens val ska slopas. Det vore ett stort misstag att inte ge framtida generationer chansen att fortsätta bygga Sverige som musik- och kulturnation.

  Läs mer


 • Dialogmöte om musikens status i skolan
  Idag var Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan inbjuden till ett seminarium riksdagen för att prata om musikens utbildningssystem. I samtalet lyftes både behoven av en sammanhängande utbildningskedja, hela vägen från förskola till högre musikutbildning och vikten av att säkerställa en jämlik tillgång till musiken.

  Läs mer


 • Skola och musikliv tillsammans för barns rätt till sång
  Svenska barn sjunger allt mindre och riskerar därmed att gå miste om en viktig resurs i livet. Nu lanserar Svenska kyrkan i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien och Sveriges kyrkosångsförbund en satsning som ska stärka samverkan mellan musikliv och skola och som utgör en bas för fortsatt delaktighet och interaktion, för barns rätt till sin egen röst.  Läs mer


 • Gitarristen Erik Holmbom tilldelas Albin Hagströms Stora Stipendium
  Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond delar ut 2023 års stipendier till dragspelarna Gumru Nuri Ahundzada, Einar Alvesund Schedvins, Luka Badel och Xiaotong Xu samt till gitarristerna Fritz Dahlström, Olov Nilsson, William Simu, Olof Wullt och Filip Herder. Hagströms Stora Stipendium om 100 000 kronor tilldelas gitarristen Erik Holmbom från Skellefteå.

  Läs mer


 • Årest stipendier inom Bernadotteprogrammet utdelade
  Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet fick i går sina diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet. Kungen delade ut diplomen till stipendiaterna och till Föreningen Svenskbyborna, mottagare av det nyinstiftade Bernadottepriset. Kungl. Musikaliska Akademiens stipendiater är Kristin Jonzon, University of Aberdeen i Skottland och Elin Kanhov, Stockholms universitet. De får varsitt stipendium om 125 000 kronor.

  Läs mer


 • Sök årets ensemblestipendier
  Sista ansökningsdag 10 maj

  Läs mer


 • Sverige och Norge nominerar fäbodbruk till kulturarv
  På Unescos lista över immateriellt kulturarv finns traditioner, seder och bruk från hela världen. Syftet är att synliggöra och öka medvetenheten om kulturarvens betydelse. Nu nominerar svenska regeringen, tillsammans med Norge, fäbodbruk till listan. För att komplettera nomineringen ombads Kungl. Musikaliska Akademien att skriva ett av många stödbrev, avgörande för ärendets behandling.

  Läs mer


 • KMA kritisk till förslaget att slopa elevens val
  Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) ställer sig kritisk till förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (Dnr U2022/04085). Promemorian föreslår att elevens val slopas för grundskolan, specialskolan och sameskolans timplan för att i stället omfördela timmarna till natur- och samhällsorienterade ämnen.

  Läs mer


 • Dags att söka nationella stipendierna
  Sista ansökningsdag 3 maj

  Läs mer


 • Svensk musikutbildning behöver stärkas
  Inom ramen för projektet Musiklyftet publicerar idag Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska Akademien en rapport om utbildningens betydelse för svenska musikers konkurrenskraft. Framgångarna för svenskt musikliv bygger på tidig introduktion till musiken och relevanta utbildningsmöjligheter på alla nivåer – från förskola till högre utbildning. Idag hotas musiklivets kompetensförsörjning av brister inom alla utbildningsnivåer och en osammanhängande utbildningskedja.

  Läs mer


 • Namninsamling för Musikaliska Kvarteret med över 23 000 underskrifter
  En namninsamling till stöd för Musikaliska Kvarteret, initierad av Sofia Winiarski, har samlat in över 23 000 underskrifter. Bakgrunden är att en rad scener i Stockholm har tvingats stänga de senaste tio åren och nu hotas även Musikaliska Kvarteret, som hyser inte mindre än fyra livescener, en hel orkester (Blåsarsymfonikerna), samt Kungl. Musikaliska Akademien.

  Läs mer


 • A Woman's Battle Cry
  Idag på internationella kvinnodagen vill vi höja vår röst för de kvinnor i världen som inte tillåts använda sin. I december 2022, förvisade talibanerna i Afghanistan kvinnor från sina arbetsplatser. Några dagar senare släppte dessa två anonyma kvinnor en kampsång på Twitter.

  Läs mer


 • Utlysning Christ Johnson-priserna 2023
  Ansökan stängd

  Läs mer


 • Satsning på en sjungande skola får miljonstöd
  Kungl. Musikaliska Akademiens verksamhet Sjungande barn beviljas miljonstöd av Arvsfonden för en treårig satsning på en sjungande skola. Sången har länge haft stor betydelse i Sverige, men bland barn sjungs det allt mindre och sången nedprioriteras i både skola och lärosäten. Därför utvecklar Sjungande barn en guide till sång i skolan som ger kunskap till pedagoger och ökar barnens inflytande över musikundervisningen. Guiden ska inspirera till att sjunga mer i klassrummet och bidra till förbättrad sångundervisning för barn 6—12 år.

  Läs mer


 • Nytt Bernadottepris till Föreningen Svenskbyborna
  Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Priset ingår i Bernadotteprogrammet – ett samarbete mellan fem kungliga akademier – som årligen delar ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer.

  Läs mer


 • Gunnar och Judith de Frumeries stipendier 2022
  Klarinettisterna Staffan Mårtensson och Thorsten Johanns tilldelas 2022 års Gunnar och Judith de Frumeries stipendier på 35 000 kr vardera. Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

  Läs mer


 • Stipendier till musikforskning
  Ansökan stängd

  Läs mer


 • Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi
  Ansökan stängd

  Läs mer


 • Anders Lönns resestipendium
  Ansökan stängd

  Läs mer


 • Rasmus Jönsson Hansson vinner Blåsmusikpriset 2023
  Slagverkaren Rasmus Jönsson Hansson från Strömstad utsågs på kvällen den 20 januari till vinnare i den stora finalen av Blåsmusikpriset – Sveriges största tävling för solister på blås- och slagverksinstrument. Finalen avgjordes under stenhård konkurrens på Malmö Live där finalisterna spelade tillsammans med Marinens Musikkår under ledning av Alexander Hanson.

  Läs mer


 • Årets Järnåkerstipendiater utsedda!
  Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Saltöstiftelsens Järnåkerstipendium 2022 om 100 000 kr tilldelas tonsättaren Henrik Denerin för verket collide (2021). Även stråkmusikstuderande cellisten Lydia Hillerudh och violasten Albin Uusijärvi mottar stipendium om 75 000 kr ur Järnåkerfonden.

  Läs mer


 • Vi behöver fler scener för levande musik, inte färre
  Det är med stor oro som Kungl. Musikaliska Akademien följer händelserna kring det plötsligt nedläggningshotade Musikaliska kvarteret. Samtidigt saknar akademiens egna förhandlingar med Statens fastighetsverk en lösning.

  Läs mer


 • Har vi ett framtida svenskt musikliv?
  Öppet brev till Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand, skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson. Kungl. Musikaliska Akademien skriver tillsammans med föräldrar, pedagoger och de celloelever från kulturskolor i hela landet som i oktober 2022 fick chansen att träffa Yo-Yo Ma, om de stora utmaningar som finns idag att utvecklas till att bli en riktigt bra musiker.

  Läs mer


 • Deltagande i kulturskola under skoltid
  Under det senaste året har Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Scenkonst och Kungliga Musikhögskolan inom #Musiklyftet – och tillsammans med många andra – påtalat vikten av att barn i glesbygd måste få tillgång till kulturskolans undervisning under skoltid. Idag kom beslutet!

  Läs mer


 • Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning
  Under Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 28 november delades stipendier och priser ut till fyra pedagoger och två forskare, som belönas för sina enastående insatser för musiklivet. Diplomen delades ut av Kung Carl XVI Gustaf till pianopedagogen Ove Lundin, musikforskaren Katarina Lindblad, musikforskaren Erik Kjellberg, flöjtläraren Agneta Andersson, brassläraren Mikko Iskanius och musikpedagogen Annika Danielsson.

  Läs mer


 • Årets musikaliska medaljer
  Kungliga Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Den tilldelas högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. Årets medaljörer är jazzmusikern Bengt Berger, musikradioprofilen Ingemar von Heijne, producenten Kerstin Jansson, saxofonisten Jörgen Pettersson och musikforskaren Christina Tobeck. Medaljerna delades ut av Kung Carl XVI Gustaf vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 28 november.

  Läs mer


 • De förtjänar musikaliskt förtjänsttecken
  Kungl. Musikaliska Akademiens Förtjänsttecken i guld tilldelas personer som med kompetens och hängivet arbete bidragit till verksamheten. År 2022 tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld f.d. vaktmästare Kerstin Ericsson och professor emeritus Anders Askenfelt för sina mångåriga och avgörande insatser för akademien.

  Läs mer


 • Fred Holmlund tilldelas Rosenborg Gehrmans studiestipendium 2022
  Fred Holmlund, född och uppvuxen i Boden, är en driven klassisk gitarrist som nu fördjupar sina kunskaper som diplomstudent på Malmö musikhögskola. Där studerar han för Göran Söllscher och David Hansson. Han tilldelas nu Rosenborg Gehrmans studiestipendium om 150 000 kr.

  Läs mer


 • Två tonsättare belönas med anrikt pris
  Landets främsta belöning för tonsättare – Kungl. Musikaliska Akademiens Christ Johnson-pris – har utdelats sedan 1958. År 2022 ges Stora Christ Johnson-priset på 180 000 kr till B Tommy Andersson och Lilla Christ Johnson-priset på 60 000 kr tilldelas Andrea Tarrodi. Priserna delas ut den 28 november av Kung Carl XVI Gustaf, vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst.

  Läs mer


 • Högtidssammankomsten livestreamas
  Nu kan alla vara med – digitalt! Följ Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst live, och se när årets pristagare, stipendiater och medaljörer prisas för sina enastående insatser. Kvällen bjuder på ett musikaliskt program med inte minst basklarinettsolo, barockopera och barnkör. Lyssna till inspirerande tal, välkomna nya ledamöter och följ akademiens arbete att främja svensk tonkonst under året.

  Läs mer


 • Christina Nilsson och Per Svensson är årets Gunn Wållgren-stipendiater
  Sångerskan Christina Nilsson och skådespelaren Per Svensson har utsetts till årets Gunn Wållgren-stipendiater. Gunn Wållgrens minnesfond är en fond med ändamål att årligen dela ut stipendier till en skådespelare från Dramaten och en sångare från Kungliga Operan. Stipendierna delades ut idag, den 16 november, vid en ceremoni på Kungliga Operan.

  Läs mer


 • De får Kungl. Musikaliska Akademiens stora priser
  Vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 28 november hyllas blockflöjtisten Anna Petrini (f. 1978) och jazzpianisten och kompositören Lars Jansson (f. 1951) med två av akademiens finaste priser: Interpretpriset och Jazzpriset. Årets priser går till två musikaliska personligheter vars klangfulla gärningar inspirerar och formar dagens och framtidens musikliv.

  Läs mer


 • Premiär för "Vägvisare till folkmusiken"
  Nu tar även folkmusiken plats i Levande musikarv! Från gånglåtar till blåsorkester, från medeltida ballader till skillingtryck – i svenska arkiv finns en skatt av folkmusik från flera århundraden att utforska. ”Vägvisare till folkmusiken” är skapad i samarbete med Svenskt visarkiv och Folkmusikens hus för att underlätta för musiker, forskare och musikintresserad allmänhet att hitta till de många spännande samlingar av folkmusik som finns i vårt land. Totalt finns 26 arkiv representerade i en specialbyggd databas som är sökbar utifrån organisation, genre, materialtyp och geografi. All information finns översatt till engelska.

  Läs mer