Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning 2022

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Patrick Jovell, Lennart Gruvstedt, Margareta Jersild, Maria Ringsén, Annika Josefsson och Carl Holmgren. Foto: Felicia Margineanu

Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid Akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2023 års Göran Lagervalls Pedagogstipendium tilldelas Annika Josefsson för att under många års tid ha varit en fantastisk tillgång för Malmös barn och unga, bland annat som skapare av Förskolekören där hon ensam administrerar och leder över 2000 femåringar varje år på repetitioner samt konserter med 250 barn/gång på Malmö Live. Hon gör barnen delaktiga i skapandeprocessen och ger barnen en röst, tränar språkutveckling och ger möjlighet att uppleva sången i ett sammanhang där även föräldrarna får vara med.

2023 års Göran Lagervalls Pedagogstipendium tilldelas Maria Ringsén. Med lustfyllt och kreativt skapande med musiken som medel har Maria under 34 år vid Borås Kulturskola gett barnen nycklar till att utvecklas och känna lust inom blåsinstrumenten blockflöjt och tvärflöjt samt ensemble-/ kör- och orkesterverksamhet. Genom åren har hennes engagemang bidragit till högre musikstudier vid folkhögskola och musikhögskola för flertalet elever. Marias breda genrekunskap har bidragit till en nyfikenhet och lust att lära hos kulturskolans elever såväl som hos hennes kollegor genom åren.

 

Stipendiater:

2023: Annika Josefsson och Maria Ringsén
2022: Agneta Andersson och Mikko Iskanius
2021: Jessica Colliander och Ulla-Britt Frohm