Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning 2022

Från vänster: Mikko Iskanius, Agneta Andersson, Katarina Lindblad, Annika Danielsson, Erik Kjellberg och Ove Lundin vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst 2022.

Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid Akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2021 års stipendier tilldelades Jessica Colliander och Ulla-Britt Frohm:

Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr tilldelas 2022 flöjtläraren Agneta Andersson för hennes arbete vid den kommunala Musik & Dansskolan i Piteå samt vid Framnäs folkhögskola, där hon undervisar alla åldrar. Andersson rör sig gränslöst mellan genrer med en unik positivitet som bjuder in alla. Hon besitter ett enormt musikaliskt kunnande och stor hantverksskicklighet.

Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr tilldelas 2022 Mikko Iskanius för hans lärargärning vid Kulturskolan i Stockholm, präglad av stor entusiasm och kunskap, samt av humor och tålamod. Iskanius är en mycket uppskattad lärare i tuba, trombon, trumpet, valthorn och tenorhorn och har en fenomenal förmåga att sprida musikalisk glädje och entusiasm.

 

Tidigare stipendiater:

2021: Jessica Colliander och Ulla-Britt Frohm