Stipendiater 2021. Foto: Felicia Margineanu

Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid Akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2021 års stipendier tilldelades Jessica Colliander och Ulla-Britt Frohm:

Jessica Colliander tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr för sitt arbete som cello- och pianopedagog vid kulturskolan i Kungsbacka. Där har hon bland annat skapat en unik undervisningsmetod genom att kombinera traditionell celloundervisning med Suzukimetoden, och är en efterfrågad instruktör och kursledare.

Ulla-Britt Frohm tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr för sitt arbete som musiklärare vid Malå kulturskola. Hon har med hög kvalitet helhjärtat engagerat sig i alla elevers musikaliska utbildning och även kraftfullt bidragit till utvecklingen av hela verksamheten i kommunen. Kärleken till musiken, bygden och bygdens barn strålar om henne.


Jessica Colliander

Jessica Colliander. Foto: Felicia Margineanu

Ulla-Britt Frohm

Ulla-Britt Frohm. foto: Felicia Margineanu

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00