Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning 2022

Stipendiater och pristagare vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 2023. Längst till höger är Carl Holmgren.

Hilding Rosenbergstipendiet

Stipendier med prisstatus som utdelas vid Akademiens högtidssammankomst på förslag av Akademiens forskningsnämnd. För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden, men Akademien tar gärna emot förslag till lämpliga mottagare.

2023 års Hilding Rosenbergs stipendium för svensk doktorsavhandling i/om musik tilldelas Carl Holmgren. Carl Holmgrens ambitiösa och noggranna sammanläggningsavhandling i musikpedagogik: Dialogue Lost? Teaching Musical Interpretation of Western Classical Music in Higher Education är ett betydande bidrag till svensk musikforskning idag. Avhandlingen tar utgångspunkt i klassisk pianoundervisning på högskolenivå, och frågeställningarna kretsar kring hur interpretation förstås och begreppsliggörs i undervisnings-situationen. Holmgrens metodologiska precision gör att avhandlingen kan komma att påverka utvecklingen av undervisning i högre musikutbildning inte bara i Sverige utan även i utlandet.

 

Stipendiater:

2023 Carl Holmgren
2022 Katarina Lindblad
2021 Veronika Muchitsch
2020 Andrea Dankić
2019 Elif Balkir, Åsa Stjerna
2018 Daniel Fredriksson, Peter Spissky
2017 Mischa van Kan
2016 Peter van Tour
2015 Ulrik Volgsten
2014 Maria Schildt, Carina Borgström-Källén
2013 Erik Wallrup
2012 Ann-Sofie Paulander, Cecilia Björck
2011 Joel Speerstra
2010 Alf Björnberg
2009 Alf Gabrielsson
2008 Petra Garberding, Henrik Rosengren
2007 Gunnar Bucht
2006 Fabian Dahlström
2005 Jonas Fornäs
2004 Martin Tegen
2003 Signe Rotter
2002 Kia Hedvall, Christina Tobeck
2001 Margareta Jersild
2000 Eva Nässén, Per O Boman
1999 Anders Barnö och Camilla Lundberg, Jacob Derkert
1998 Alf Arvidsson, Lars Lilliestam
1997 Per-Anders Hellqvist, Boel Lindberg, Gunnar Valkare
1996 Karl-Olof Edström, Lennart Hedwall
1995 Laila Barkefors, Joakim Tillman
1994 Leif Jonsson, Owe Ronström