Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie

* Dessa titlar finns även som digital utgåva, fritt nerladdningsbara.

159. Svenska tonsättare: Amanda Maier (2024)
158. Leopold Mozart: Grundlig violinskola (2024)
157. En miljard till svensk musik (2023)
156. Musik i rörelse (2023)
155. Sven-David Sandström – The Biography (2022)
154. Emil Sjögren - en vägvisare (2022)
153. Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang (2022)
152. Musikaliska akademimedaljer (2021)
151. Lars Gullin. Saxofonist och kompositör (2021)
150. Sångaren och notbilden (2021)
149. Svenska tonsättare: Laura Netzel (2020)*
148. 250 Kungl. Musikaliska Akademien 1771–2021 (2020)
147. Georg Riedel – jazzmusiker och kompositör (2020)
146. Svenska tonsättare: Sven-Erik Bäck (2020)
145. Svenska tonsättare: Wilhelm Stenhammar (2019)*
144. Svenska tonsättare: Karin Rehnqvist (2018)*
143. På sångens vägnar (2018)
142. Svenska tonsättare: Daniel Börtz (2017)*
141. Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken (2016)
140. Ljudkonst (2019)
139. Svenska tonsättare: Moses Pergament (2016)*
138. Svenska tonsättare: Gösta Nystroem (2016)*
137. Franz Berwald – belysningar och reflektioner (2016)
136. Varifrån kommer musiken? (2016)
135. Svenska tonsättare: Allan Pettersson (2014)*
134. Armas Järnefelt (2014)
133. Apropå Jan Ling (2014)
132. Bibliografi – Jan Ling (2014)
131. Svenska tonsättare: Bo Linde (2013)*
130. Modernism, modernitet, musik (2013)
129. Repliker Öppnas i nytt fönster.(2013)
128. Wilhelm Peterson-Berger – tondiktare och kritiker Öppnas i nytt fönster.(2013)
127. Figure Humaine – Människans ansikte Öppnas i nytt fönster.(2013)
126. Svenska tonsättare: Sven-David Sandström (2012)* Öppnas i nytt fönster.
125. Hugo Alfvén – liv och verk i ny belysning (2012) Öppnas i nytt fönster.
124. Svenska Tonsättare: Anders Eliasson (2012) *
123. Svenska Tonsättare: Eduard Tubin (2011) *
122. Joseph Martin Kraus (2011)
121. Sjutton Beethoven-variationer (2010)
120. Patos och tradition – en bok om och med dirigenten Tor Mann (2011)
119. Svenska tonsättare: Bo Nilsson (2010)
118. Franz Liszt och 1800-talets konstmusik (2009)
117. Quid est tonus? (2009)
117. Rum, människa, musik (2009)
116. Svenska Tonsättare: Emil Sjögren (2009)
115. Svenska Tonsättare: Lars-Erik Larsson (2008)
114. Jan Johansson – tiden och musiken (2009)
113. Starka musikupplevelser (2008)
112. La folia – en europeisk melodi i svenska musikmiljöer (2008)
111. Svenska Tonsättare: Ingvar Lidholm (2007)
110. Svenska Tonsättare: Lars Johan Werle (2007) *
109. Bo Wallner – En symposierapport (2007)
108. Joseph Martin Kraus: Brev 1776-1792 (2006)
107. Svenska Tonsättare: Hilding Rosenberg (2006)
106. Ovan stridsvimlet (2006)
105. Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare (2006)
104. Pythagoras sträng – Essäer kring musikens gränser
103. Dag Wirén – en vägvisare
102. Wallneriana – Tretton samtal med Bo Wallner
101. En rundresa med Charles Burney – 1700-talets musikmiljöer
100. Tjugotvå psalmer & andliga visor genom fem sekler
99. Oscar Byström – Ett svenskt musikeröde från 1800-talet
98. Ericskrönikan – Tio samtal med Eric Ericson
97. Profiler – Fem essäer om svensk tonkonst under förra seklet
96. Berwald-Studien/Berwald Studies
95. ... att tvinga tonerna att tala - En bok till Ingvar Lidholm Öppnas i nytt fönster.
94. 33 nya svenska komponister Öppnas i nytt fönster.
93. Musik, medier, mångkultur
92. Rätten till menuetten
91. The Musician in Focus
90. Gösta Nystroem – Musikern, målaren, människan
89. Proceedings – From Awareness to Action
88. Sven-Erik Bäck – En bok om musikern och medmänniskan
87. Ture Rangström – Liv och verk i samspel
86. Aspects of Twentieth Century Performance Practise
86. Aspects of Twentieth Century Performance Practise
85. Musik i Norden
84. Kungl. Musikaliska akademiens Jubileumsmatrikel 1771-1995 Öppnas i nytt fönster.
83. Notera tiden – 8 essäer om ljudkonst, dans & estetik Öppnas i nytt fönster.
82. Liv, verk, tid – Till biografiskrivandets renässans Öppnas i nytt fönster.
81. Texter om svensk folkmusik – Från Haeffner till Ling
80. Tor Mann – Partituranalyser av Jean Sibelius symfonier 1-8
79. SMAC -93. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference
78. Johan Helmich Roman – Liv och verk genom samtida ögon
77. Hemländsk hundraårig sång – 1800-talets musik och det nationella
76. Instrument och interpretation
75. Choral Music Perspectives – Dedicated to Eric Ericson
74. Musiken i Sverige, vol I-IV *
73. Den kommunala musikskolan idag och i morgon
72. Gluing Tones Öppnas i nytt fönster.
71. Medieval Studies
70. Les très riches heuers de la musique en Afrique
69. Beiträge zur Biographie J. G. Naumanns
68. Biomusicology Öppnas i nytt fönster.
68. Biomusicology Öppnas i nytt fönster.
67. Opus 37 – Studier för unga dirigenter och andra interpreter
66. Gustavian Opera*
65. Somatosensory Feedback in Musical Performance
64. Five Lectures on the Acoustics of the Piano
63. Satisfactions – Studier i ungdomskulturens musikestetik
62. Studia Ethnomusicologica Eurasiatica II
61. Musikens livsrum i skola och lärarutbildning
60. Georges Bizet – Letters in the Nydahl Collection
59. O, ädle svensk – Biskop Thomas frihetssång i musik och politik
58. Nordiska musikfester 100 år
57. ICEM Conference on Electro-Acoustic Music
56. Die Werke von Joseph Martin Kraus – Werkverzeichnis
55. Action and Perception in Rhythm and Music
54. Harmony and Tonality
53. Second Conference on Music Archaeology (ICTM), Vol. II
53. Second Conference on the ICTM Study Group Vol. I
52. Acoustics for Choir and Orchestra
51. Eduard Tubin – Piano Works
50. Lodet och spjutspetsen
49. Instrumenthantverk
48. Trends and Perspectives in Musicology Proceedings
47. Analytica – Studies in Honour of Ingmar Bengtsson
46. SMAC -83. Vol. [I-II]
45. Kraus und das Gustavianische Stockholm
44. Funderingar kring vetenskap och musik
43. De professionella symfoni- och operamusikernas villkor i Sverige
42. Prinzip Wahrheit – Prinzip Schönheit
41. Bird's Eye Perspectives on North American Music Life
40. Musikaliska kvalitetskriterier
39. Studies of music performance
38. Function, Construction and Quality of the Guitar
37. Tonsättarens villkor i Sverige
36. Hinrich Philip Johnsen – Biografi, verkförteckning
35. Världsmusikfestens facit
34. Den musikaliska hjärnan
33. Research Aspects on Singing
32. Basic Musical Functions
31. Studier och essäer tillägnade Hans Eppstein
30. Arbetsbok i kontrapunkt
29. Sound Generation in Winds, Strings and Computers
28. Joseph Martin Kraus – Ein Meister im Gustavianischen Kulturleben
27. Nordiska musikdagar 1978
26. Music Perception in Concert Halls
25. Systerligt förente – En studie i Bellmans musikalisk-poetiska teknik
24. Den svenska stråkkvartetten
23. Vår hörsel och musiken
22. Kungl. Musikaliska Akademien – Husets 100-årsjubileum
21. Bernhard Crusell – Tonsättare och klarinettvirtuos
20. Sinfonia Vocale – Om Wilhelm Stenhammars Sången
19. En bok till Hilding Rosenberg
18. Sven-Erik Bäcks motetter – En musikalisk-teologisk studie
17. Music, Room and Acoustics
16. From Sketches and Unpublished Scores 1938-56
15. Har vi råd med symfoniorkestrar?
14. Harmonik och sats – Schubert till Ravel/Liljefors
13. Orgeln – nybyggnad, vård, restaurering
12. Tor Manns partiturstudier av Sibelius symfonier: opus 39 & 43
11. Hugo Alfvéns kompositioner
10. Matrikel över ledamöter av Kungl. Musikaliska akademien 1771-1971
9. Svenska musikperspektiv
8. Estimation of the Validity of some Entrance Tests
7. Om notskrifter
6. Romantisk harmoni
5. Vår tids musik i Norden
4. Three Aspects of New Music
3. Om gehörsutbildning
2. Att bedöma musikelever
1. Det musikaliska formstudiet
0. Manifest för kammarmusiken Öppnas i nytt fönster.
0. Anpassning – Motstånd - Naivitet Öppnas i nytt fönster.
0.
En livsresa med violinen – En kartläggning av Henri Marteaus insatser Öppnas i nytt fönster.
0. Franz Berwald – Tonsättare, ortoped, glasbruksdisponent Öppnas i nytt fönster.
0. Hör upp! Stockholm Hey Listen! Öppnas i nytt fönster.
0. Joseph Martin Kraus – Det stora undantaget/The Great Exception Öppnas i nytt fönster.
0. Ljud och tystnader i dimensioner Öppnas i nytt fönster.
0. Ljuv musik och öronproppar – Om hörsel, musik och hörselskador Öppnas i nytt fönster.
0. Manifest för en bättre ljudmiljö Öppnas i nytt fönster.
0. Musik och morgondag – en debattbok Öppnas i nytt fönster.
0. Svenska ljudlandskap Öppnas i nytt fönster.
0. Gunnar Wennerberg som musiker *
0. Svenska operans födelse*Kategorier