Stadgar

Verksamheten vid Kungl. Musikaliska Akademien regleras av föreliggande stadgar fastställda av regeringen den 22 december 2020.

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

ur akademiens stadgar.

Stadgar Pdf, 380.1 kB.

Akademiens Stadfästelsebrev