Musiklyftet

Det behövs ett musiklyft i Sverige.

Tidig introduktion till musiken samt relevanta utbildningsspår är avgörande för kompetensförsörjningen till musiklivet, som idag har allvarliga brister. ”Det svenska musikundret” bygger på tidiga insatser i skola och goda förutsättningar för utbildning på högre nivåer.

Musiklivet gör många insatser för att barn och unga över hela landet ska få ta del av och delta i det fria kultur- och musiklivet. Men för att säkra musiklivets kompetensförsörjning krävs politiska beslut som säkerställer jämlik tillgång till musiken och en sammanhängande utbildningskedja, hela vägen från förskola till högre musikutbildning.

Kungl. Musikaliska Akademien driver sedan 2021 satsningen Musiklyftet tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikhögskolan.


Så kan vi säkra återväxten av svenska musiker:

  1. Stärk kulturskolan
  2. Inför estetiska ämnen i förskolans läroplan
  3. Stärk de estetiska ämnenas roll i skolan
  4. Gör estetiska ämnen obligatoriska på gymnasiet
  5. Premiera folkhögskolor som förbereder för högre musikutbildning
  6. Inför ett preparandår inom högre musikutbildning
  7. Stärk lärare i musikämnet
  8. Öka högskolans ersättningar för musikområdet

Klicka här för att läsa om hur. Pdf, 103.1 kB.


Några exempel Musiklivets insatser:

Dessa initiativ behöver ackompanjeras av politiska beslut för att musiklivets kompetensförsörjning ska säkras.

Rapport: Utbildningens betydelse för svenska musikers konkurrenskraft

Inom ramen för projektet Musiklyftet publicerar Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska Akademien en rapport om utbildningens betydelse för svenska musikers konkurrenskraft. Rapporten bygger på en nyligen genomförd enkätundersökning riktad till Svensk Scenkonsts medlemmar. Undersökningen synliggör problemen med det svenska musiklivets kompetensförsörjning, svenskutbildade musikers minskade konkurrenskraft samt vad som krävs för ett fortsatt framgångsrikt musikliv i Sverige.

Läs rapporten här. Pdf, 372.6 kB.


Detta händer inom Musiklyftet 2023:

Folk och Kultur 9 februari kl 10.05 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Seminarium: Hur säkras det professionella musiklivets kompetensförsörjning i Sverige?

Riksting för västerländsk konstmusik 21 mars Länk till annan webbplats.
På årets Riksting är temat utbildning och det professionella musiklivets kompetensförsörjning.

Svensk Scenkonst branschdagar 26-27 april Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dagsaktuella kulturpolitiska frågor diskuteras ur olika perspektiv.

Seminarium i riksdagens andra kammare 3 maj

Almedalen 27 juni – 1 juli


Musikens utbildningskedja

DEBATT:

Debattartikel i Altinget.se: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Scenkonst och livemusik stärker städers attraktions- och konkurrenskraft

Skolinspektionen har fattat ett beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som rör ledighet för att delta i Kulturskolan

Debattartikel i Dagens samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Kulturskolans långa köer hotar svenskt musikliv

 

Kontakt:

Susanne Rydén, preses KMA
preses(a)musikaliskaakademien.se

Johannes Landgren, tf rektor KMH
johannes.landgren(a)kmh.se

Mikael Brännwall, VD Svensk scenkonst
mikael.brannwall(a)svenskscenkonst.se