Publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens publikationsnämnd ger i sin skriftserie årligen stöd till tryck av publikationer som föreslås nämnden samt ger ut en serie biografier av svenska tonsättare.

Skriftserien innehåller mer än 150 titlar inom de mest skiftande områden. Här finns såväl lättillgängliga introduktioner till våra främsta tonsättare och deras musik som musikvetenskapliga verk av ledande forskare.

Leta fram de publikationer du vill beställa genom att bläddra bland våra
kategorier eller ta hjälp av sökfunktionen.

Samtliga skrifter i nummerordning.

Publikationer utgivna 2024

Svenska tonsättare: Amanda Maier Röntgen

Leopold Mozart: Grundlig violinskola


Kontaktperson

Lova Wallerö, sekreterare
Kungl. Musikaliska Akademiens publikationsnämnd
lova.wallero@musikaliskaakademien.se

 

Kategorier