Utrikesministerhotellet

Akademiens kansli och lokaler för sammankomster, konferenser, seminarier och konserter är belägna på Blasieholmen i Stockholm mellan Blasieholmstorg och Nybroviken i kvarteret Ladugårdsbron.

Kvarteret har fått sitt namn av den bro som på 1600- och 1700-talen förband Käpplingeholmen (nuvarande Blasieholmen) med Ladugårdslandet (Östermalm). I kvarterets sydöstra del ligger det så kallade Utrikesministerhotellet och Akademien.

Under senare delen av 1600-talet restes en rad palats på Blasieholmen, som blev huvudstadens exklusivaste stadsdel. Det palats där Akademien idag håller till byggdes av rikstygmästaren och fältmarskalken Gustaf Horn. Palatset stod färdigt på 1670-talet. Det välvda trapphuset är i stort oförändrat från den tiden.

År 1746 inleddes en ombyggnad som gav palatset dess exteriör som det har idag med sin franskinspirerade huskropp med det brutna taket, de rokokoinspirerade fönsteromfattningarna och den sandstensgula fasaden.

Namnet Utrikesminister-hotellet förklaras av palatsets funktion från mitten av 1700-talet, då det först blir residens för utländska ambassader, bland annat den franska och habsburgska, och från början av 1790-talet bostad och representationsvåning för Sveriges utrikesministrar. Dess siste hyresgäst var Östen Undén, som bodde här fram till 1962.

Akademiens lokaler – i huvudsak på andra våningen – med rumssviten mot Blasieholmstorg är väl bevarade och har efter den senaste renoveringen i slutet av 1990-taklet getts en enhetlig interiör från 1800-talet. I två av rummen är väggarna klädda med mycket vackra vävda sidentapeter i guld, som i Ständige Sekreterarens sal harmonierar med magnifika guldinramade speglar. I detta rum står en flygel av märket Graf - samma klavertillverkare som skänkte Beethoven en flygel på 1820-talet.

Det förnämligaste rummet är ledamotssalen med ett från förra hälften av 1800-talet bevarat parkettgolv. Väggarna är klädda med porträtt av ledamöter och funktionärer i Akademien. Bland dessa återfinns den svenska näktergalen, Jenny Lind, den geniale tonsättaren och hovkapellmästaren Joseph Martin Kraus och naturligtvis Akademiens grundare, Gustav III.

Porträtt av Gustav III i Ledamotssalen

Porträtt av Akademiens grundare Gustav III i Ledamotssalen.

Väggmålningen i trapphuset
återställdes vid renoveringen
på 1990-talet. Samtliga foton från
huset: Per B Adolphson.