Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning 2022

Från vänster: Mikko Iskanius, Agneta Andersson, Katarina Lindblad, Annika Danielsson, Erik Kjellberg och Ove Lundin vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst 2022.

Ingmar Bengtsson-priset

Detta pris, till minne av framlidne musikforskaren och professorn Ingmar Bengtsson, utdelas sedan 1992 vartannat (jämnt) år vid Akademiens högtidssammankomst för en framstående musikvetenskaplig forskningsinsats på förslag av Akademiens Forskningsnämnd.

Ingmar Bengtsson-priset om 20 000 kr tilldelas 2022 den mångsidige musikforskaren Erik Kjellberg, vars forskning kännetecknas av noggrannhet, kritisk blick och stor uppslagsrikedom. Som forskare är han lika hemmastadd i såväl stormaktstidens musik som i svensk jazzhistoria och bland hans publikationer kan nämnas arbeten om jazzpianisterna Jan Johansson och Bengt Hallberg, samt en bok om receptionen av Johann Sebastian Bachs musik.


Pristagare:

2022 Erik Kjellberg
2020 Patrik Juslin
2018 Ruth Tatlow
2016 Christina Tobeck
2014 Anders Hammarlund
2012 Johan Sundberg
2010 Åsa Bergman
2010 Sanne Krogh Groth      
2008 Göran Bergendal
2004 Carlhåkan Larsén
2002 Lennart Hedvall
2000 Axel Helmer