Ingmar Bengtsson-priset

Detta pris, till minne av framlidne musikforskaren och professorn Ingmar Bengtsson, utdelas sedan 1992 vartannat (jämnt) år vid Akademiens högtidssammankomst för en framstående musikvetenskaplig forskningsinsats på förslag av Akademiens Forskningsnämnd.

Ingmar Bengtssonpriset 2020 tilldelas Patrik Juslin ”för sin världsledande forskning inom musikpsykologi, som har gett väsentliga bidrag till förståelsen av hur samspelet mellan musikaliska strukturer, lyssnarens egenskaper och situationen kan väcka känslor genom en rad psykologiska mekanismer.”


Tidigare pristagare:

2018 Ruth Tatlow
2016 Christina Tobeck
2014 Anders Hammarlund
2012 Johan Sundberg
2010 Åsa Bergman
2010 Sanne Krogh Groth      
2008 Göran Bergendal
2004 Carlhåkan Larsén
2002 Lennart Hedvall
2000 Axel Helmer

Patrik Juslin

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00