Hugo Alfvénfonden

Alfvéngården Hugo Alfvénfonden


Hugo Alfvénfonden i Kungl. Musikaliska Akademien äger och förvaltar rättigheterna efter tonsättaren Hugo Alfvén (1872-1960). Fonden går tillbaka på ett testamentariskt förordnande som Alfvén lät göra 1958, då han bildade den stiftelse som efter hans bortgång skulle ta över äganderätten till hans verk.

Fonden ska i första hand vårda och visa Hugo Alfvéns sista hem: Alfvéngården i Tibble, Leksand, men den har enligt stadgarna också till uppgift att initiera och stödja forskning om tonsättaren och hans verk.

Besök Alfvéngården. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Alfvéngården

Alfvéngården, som ursprungligen var hem åt den folkkära tonsättaren Hugo Alfvén, är nu ett populärt besöksmål. På Alfvéngården finns Alfvéns hem bevarat som det såg ut på hans tid. Här finns berättelser om en stor musikalisk personlighet och Sveriges största samling av densammes konst. Alfvéngården är omgiven av en stor trädgård, med utsikt över Österdalälvens strand. I huset och i trädgården anordnas konserter under sommaren.

Minnesmedaljer

Hugo Alfvénfonden har möjlighet att föreslå mottagare av en minnesmedalj i guld eller silver över Hugo Alfvén. Vid medaljens tillblivelse år 1974 fogades också ett stort stipendium om 100 000 kr till mottagaren, som skulle ha arbetat i Hugo Alfvéns musikaliska anda eller främjat Alfvéns verk. Stipendiet har sedan ett tiotal år omarbetats bland annat till mindre studiestipendier för särskild lovande elever vid Musikkonservatoriet i Falun.

Stötta Alfvéngården

Du kan stötta Alfvengården och bli medlem i Alfvénsällskapet. På så sätt bidrar du till bevarandet av Hugo Alfvéns sista hem och Sveriges största personmuseum för minnet av en tonsättare. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fonden har på senare år arbetat för att ge ut uppförandematerial till vissa av Hugo Alfvéns verk för orkester. Den tar inte emot ansökningar utifrån.

Organisation

Fondens ordförande är Akademiens Ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist.

Fondens kontaktperson är Akademiens kamrerare Åse Johansson, ase.johansson(at)musikaliskaakademien.se

Övriga ledamöter i styrelsen:

Kerstin Börjeson, kördirigent, organist
Stefan Karpe, Director Musices Uppsala universitet
David Lundblad, länsmusikchef
Cecilia Rydinger, professor vid Kungliga Musikhögskolan, dirigent Orphei Drängar
Anita Soldh, hovsångerska
Joakim Tillman, universitetslektor Stockholms universitet
Finn Rosengren, dirigent (suppleant)
Alfvéngårdens intendent Lotta Johansson (adjungerad)

Hugo Alfvén 150 år

2022 firades Hugo Alfvén 150 år. I samband med Alfvénjubileet har fonden bland annat bidragit till utgivning av nya inspelningar av hans musik, nya notutgåvor av några av han sånger för röst och piano/orkester, en kommande nyutgåva av baletten Bergakungen (med stöd av Rosenborg Gehrmans Stiftelse), flera skrifter om Hugo Alfvén, en utställning på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm om Alfvén som konstnär samt en mindre utställning för Alfvéngården Läs om jubilumsåret här.

 

Alfvéngården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hugo Alfvéns minnesmedalj i guld:

Sedan 1974 har Hugo Alfvéns minnesmedalj i guld delats ut till förtjänta personer.

2023 Tobias Lund, Patrik Ringborg, Tobias Ringborg
2022 Sångsällskapet Orphei Drängar, Gunnar Ternhag
2015 Anders Lian 
2007 Karin Rehnqvist
2005 Georg Riedel 
2004 Margareta Hallin 
2003 Gunnar Bucht 
2002 Jevgenij Svetlanov 
2001 Sven-David Sandström 
2000 Pelle Jakobsson, Ole Hjort 
1999 Maurice Karkoff 
1998 Nils-Erik Sparf 
1997 Hans Eklund 
1996 Ingemar Månsson 
1995 Lars Johan Werle 
1994 Gustaf Sjökvist 
1993 Ingvar Lidholm 
1992 Torbjörn Iwan Lundquist 
1991 Neeme Järvi
1990 Sven-Eric Johansson, (Sven Wilson) 
1989 Hanser Lina Göransson 
1988 Robert Sund, (Håkan Gezelius) 
1987 Nils Lindberg 
1986 Lars-Erik Larsson 
1985 Norman Luboff 
1984 Edith Westergaard 
1983 Jan Ling, Karl-Henrik Luhr 
1982 Lars Fresk (Freskkvartetten) 
1981 Erland von Koch 
1980 Anton Lööv, Agne Bäckström 
1979 Lennart Hedwall, Hans Nordmark (60-årsdag) 
1978 Gunnar Hahn 
1977 Eric Ericson 
1976 Stig Westerberg 
1975 Jan Carlstedt 
1974 Lars Edlund