Håkan Mogrenstipendiet

Håkan Mogrens stipendium ”för och till insatser för mänskligt välbefinnande” på 125 000 kr tilldelas 2021 barytonen David Risberg med motiveringen:

”Med en ung vacker, naturlig lyrisk barytonklang förmedlar David sina musikaliska tolkningar genom god textbehandling, grundläggande bra teknik och ett på ett sätt som får det svåra att verka enkelt.”

David Risberg avslutade våren 2021 sin kandidatutbildning vid Operahögskolan. Sommaren 2021 medverkande han i operan Argenore på Confidencen. Han har även varit flitigt anlitad som konsertsångare. Hösten 2020 praktiserade David Risberg på Kungliga Operan och instuderade rollen som Kråkan i Benjamin Staerns opera Snödrottningen, en roll med vilken han debuterar på Kungliga Operan innevarande säsong.

Stiftelsen har utsett en jury vars uppdrag är att föreslå en kandidat för stipendiet som först ska godkännas av Håkan Mogren själv för att sedan beslutas av styrelsen för Kungl. Musikaliska Akademien.

Juryn har i år bestått av: Birgitta Svendén, Vd Kgl Operan och sammankallande, Tobias Ringborg dirigent och violinist, Tobias Theorell konstnärlig chef Folkoperan och regissör, Magnus Svensson pianist och ackompanjatör.

Tidigare stipendiemottagare

2020 Johanna Wallroth
2019 Johan Dalene
2018 Joel Annmo
2017 Hanna Husáhr
2016 Daniel Migdal
2015 Johanna Rudström
2014 Vivianne Holmberg
2013 Susanna Stern
2012 Daniel Johansson