Håkan Mogrenstipendiet

Fram till 2021 delades Håkan Mogrens stipendium ”för och till insatser för mänskligt välbefinnande” på 125 000 kr ut vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst.

Tidigare stipendiemottagare

2021 David Risberg (bilden)
2020 Johanna Wallroth
2019 Johan Dalene
2018 Joel Annmo
2017 Hanna Husáhr
2016 Daniel Migdal
2015 Johanna Rudström
2014 Vivianne Holmberg
2013 Susanna Stern
2012 Daniel Johansson