Akademierna och musiken 2021

Med anledning av Musikens år 2021 samlades de tio nationella kungliga akademierna i en gemensam seminarieserie under rubriken "Akademierna och musiken" där varje akademi bjöd på varsin föreläsning på temat musik utifrån sin egen horisont.

Här har vi samlat de seminarier som spelades in.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Under 2021 firade Kungl. Musikaliska Akademien 250 år, och som en start på årets seminarieserie ”Akademierna och musiken” presenterades och ställdes frågor till en anrik institution: vilken är akademiens roll, vilken roll har akademien spelat historiskt och vilken är dess relevans idag? Programmet omgärdas av musikinslag med koppling till akademien och musikens skilda områden.

Medverkande: Susanne Rydén, Fredrik Wetterqvist, Pia Bygdéus, Mattias Lundberg, Märta Ramsten, Lisa Grotherus, klarinett, basklarinett och Magnus Svensson, piano

Från 2021-02-20
Arrangör: Kungl. Musikaliska Akademien


Tonerna – Svenska Akademien och musiken
Svenska Akademien har under delar av sin historia haft ett nästan lika nära förhållande till tonkonsten som till skaldekonsten. Dess ledamöter har i några fall varit begåvade tonsättare och framstående musikidkare.

Medverkande: Horace Engdahl, Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola, och Kati Raitinen, cello. Musik: Geijers pianokvintett i f-moll

Från 2021-03-20
Arrangör: Svenska Akademien


Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Hjärnforskning på musik är idag ett mycket aktivt och dynamiskt interdisciplinärt fält inom neurovetenskaperna. Detta avspeglar ett ökat intresse för musik inom exempelvis rehabilitering, men också att forskning på den musicerande hjärnan ger oss unika möjligheter att studera grundläggande hjärnfunktioner, alltifrån perception och motorisk kontroll, till emotioner och social kognition.

Medverkande: Fredrik Ullén, pianist och professor i kognitiv neurovetenskap

Från 2021-04-24
Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien


Va tyst de blev

Kungl. Akademien för de fria konsternas ledamot Max Book representerar Konstakademien med föredraget "Va tyst det blev" som anspelar på John Cage´s musikstycke 4’33.

Från 2021-05-29
Arrangör: Kungl. Akademien för de fria konsterna


Militärmusiken – funktion, tradition och innovation

”Inte bara vaktparad”. Några nedslag i gångna tiders militärmusik, musiker och repertoar, med inriktning på dess betydelse inom musiklivet och militärmusikers roll däri.
”Militärmusikens repertoar, i parad och på estrad”. Om utvecklingen från funktionsmusik till konsertmusik, musikvalets betydelse i storstad och på landsbygd, den civila musikens påverkan av repertoarvalet, samt repertoaren idag och i framtiden.
”Musik i monter”. Vad finns i museernas arkiv och montrar.

Medverkande: Ann-Marie Nilsson och Andreas Hanson samt Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator) Musik: Arméns musikkår inleder på innergården

Från 2021-06-19
Arrangör: Kungl. Krigsvetenskapsakademien


Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Länk till Zoom sändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas. Den finns där som en självklar del av människans tillvaro både i vardag och fest och lantbruket är sannerligen inget undantag. När man parar ihop musik och mat kanske man först tänker på bord- och dryckesvisornas närmast rituella betydelse vid olika festliga tillställningar, men musiken fanns (och finns) där även för att fylla andra funktioner, till exempel för att underlätta arbetet på åkern och i skogen. Förr kanske man sjöng arbetssånger för att göra enformiga arbetsmoment lite roligare. Idag kanske det oftare är fråga om att lyssna på musikradion i traktorn, men oavsett vilket är musikens närvaro i skogs- och lantbruket lika påtaglig då som nu.

KSLA-ledamöterna Richard Tellström, docent i måltidsvetenskap vid Stockholms universitet, och Erik Hartman, verkställande direktör för Föreningen Foder & Spannmål, delar med sig av kunskap, historia, sång och musik inom området. Musiken under seminariet framförs av en dubbelkvartett från Orphei Drängar.

Från 2021-09-18
Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Musik och teknik i perfekt harmoni

– hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta för musiken

Musikteknikens utveckling har genom historien stimulerat nya konstnärliga uttryckssätt. Det gäller nya instrument, musikautomater och en rad olika sätt att spela in och distribuera musik. Vilka är de viktigaste brytpunkterna i denna historiska utveckling?
Internet har revolutionerat spridningen av musik. Vi har idag en närmast global musikmarknad med nya affärsmodeller för både distributörer av musik och för musikerna. Hur har populärmusikens utveckling påverkats?
Ny digital teknik tillsammans med mycket snabb dataöverföring på internet har skapat nya möjligheter att musicera tillsammans även om man sitter utspridda på olika platser. Pandemin gjorde dessa möjligheter efterfrågade och synliggjorda. Vad är nästa steg i utvecklingen?

Medverkande: Sven Ove Hansson, professor i filosofi, Anna Charlotta Gunnarson, journalist och författare, Christel Valsinger, journalist, kompositör och gitarrist, Carlo Fischione, professor vid KTH

Från 2021-11-13
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien


2500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST
En exposé över europeisk musik under 2500 år för att visa vad som förändrats och vad som bestått över denna långa tidsperiod. Hur har musik använts och vad har den haft för betydelse i människors vardagsliv? Hur har musiklivet finansierats och organiserats? Vad har tekniska innovationer och samhällsförändringar betytt? Hur har relationen mellan samtida och historisk musik sett ut genom tiderna?
Medverkande: Lars Berglund, professor i musikvetenskap, Lisa Ullen, piano

Från 2021-12-11
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien


Följade seminarium ingick också i serien men finns ej inspelade:

KÖMS 250 år – Flottans musik, en marin kulturbärare
Arrangör: Kungl. Örlogsmanna Sällskapet.

Om Carl Jularbo
Arrangör: Kungl. Gustav Adolf-akademien