Tilldelade stipendier

Årets stipendiater offentliggörs efter Akademiens årliga högtidssammankomst. Stipendielistan publiceras på denna hemsida i december.

Tilldelade stipendier rekvireras på särskild rekvisitionsblankett som du kan hitta här Pdf, 59.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Donationsbrev från Jenny Lind

Jenny Lind är en av Akademiens mest kända donatorer. Här hennes donationsbrev från 1875.