Utländska associéer

1 Invald 1845 16/12
WIESNER, Gustaf Samuel Gottfried
Född i Görlitz 1791 18/2, död i Dresden 1868 19/11
Instrumentingenjör och fabrikör verksam i Dresden. Övertog Grensers verkstad för träblåsinstrument 1813.

2 Invald 1879 29/5
KAPS, Ernst Karl Wilhelm
Född i Döbeln 1826 6/12, död i Dresden 1887 11/2
Pianofabrikör. Lärling i Köpenhamn, Paris, Marseille och Madrid. Verksam i Dresden fr. 1859, byggde främst flyglar. Litt. et art. 1877. ”Herr Kaps som vid invigningen af Akademiens nybyggnad [1878] öfverlemnade tvänne flygelpianon, har äfven i år å samma dag skänkt Akademien ett dylikt instrument samt förbundit sig att allt framgent, hvarje år den 2 Mars, förnya sådan gåfva.” (Inkomna förslag till nya ledamöter 1879, KMA:E2A:1).

3 Invald 1885 21/5
KOHL, Emil Heinrich Adolph
Född i Hamburg 1847 22/11, död där 1902 27/6
Pianofabrikör verksam i Hamburg. Fabriken grundades av fadern Heinrich K. 1856. Donerade en flygel till KMA. Litt. et art. 1884.

4 Invald 1912 31/10
BEYER, Robert
Född omkr. 1870?, död efter 1921
Violinbyggare och musikhandlare verksam i Berlin. Innehade ”Kunstwerkstätte für Geigenbau” 1905-12, därefter föreståndare vid en violinbyggarverkstad. B. lovade att årligen, via Marteaustiftelsen, donera en violin till elever vid MK i Stockholm.

5 Invald 1912 31/10 (1919 sv. associé nr 144)
HAGFORS, Johan Fridolf
Född i Orimattila, Finland 1857 11/3, död i Stockholm 1931 17/8
Se svensk associé nr 144.

6 Invald 1928 29/10
LAVATER, Louis
Född i S:t Kilda 1867 2/3, död i Melbourne 1953 22/5
Australisk pianist, musikpedagog och tonsättare. Ordförande i Musical Society of Victoria, vice ordförande i Australian Institute of the Arts and Literature och i Society of Australian Authors. Arrangerade konserter med svensk musik. - AMA-formulär nr 34.