Franz Berwald Sämtliche Werke

Vol. 1 Sinfonie sérieuse (utg. Lennart Hedwall), 1976. BA 4901

Vol. 2 Sinfonie capricieuse (utg. Nils Castegren), 1971. BA 4902

Vol. 3 Sinfonie singulière (utg. Herbert Blomstedt), 1967. BA 4903

Vol. 4 Symfoni i Ess (naïve) (utg. Nils Castegren), 1978. BA 4904

Vol. 5 Violinkonsert i ciss (utg. Folke Lindberg), 1974. BA 4905

Vol. 6 Pianokonsert i D (utg. Bonnie Hammar), 1974. BA 4906

Vol. 7 Konsertanta verk: Tema med variationer för violin och orkester, Konsert för två violiner och orkester, Fagottkonsert (utg. Nils Castegren, Friedrich Schnapp), 1984. BA 4907

Vol. 8 Tonmålningar I: Slaget vid Leipzig, Elfenspiel, Ernste und heitere Grillen (utg. Lennart Hedwall), 1995. BA 4908

Vol. 9 Tonmålningar II: Erinnerung an die norwegischen Alpen, Bayaderen-Fest, Wettlauf (utg. Nils Castegren), 1970. BA 4909

Vol. 10 Septett i B (utg. Hans Eppstein), 1985. BA 4910

Vol. 11 Stråkkvartetter i g, a, Ess (utg. Nils Castegren, Lars Frydén, Erling Lomnäs), 1966. BA 4911

Vol. 12 Pianotrior i C, Ess, f, d, C (utg. Hans Eppstein), 1981. BA 4912

Vol. 13 Pianokvartett i Ess och pianokvintetter i c, A (utg. Ingmar Bengtsson, Bonnie Hammar), 1973. BA 4913

Vol. 14 Duor (2 violiner, A; piano, violoncell, B; piano, violin, D) (utg. Kathleen Kuzmick Hansell), 1987. BA 4914

Vol. 15 Verk för piano och andra tangentinstrument (utg. Bengt Edlund), 1977. BA 4915

Vol. 16 Solosånger med piano (utg. Margareta Rörby), 1982. BA 4916

Vol. 17 a-b Estrella de Soria (utg. Nils Castegren), 1989-1993. BA 4917 a-b

Vol. 17 c Estrella de Soria (källor, kommentarer och överblivna nummer; utg. Bonnie och Erling Lomnäs)

Vol. 18 Drottningen av Golconda (utg. Folke Lindberg), 1968. BA 4918

Vol. 19 Jag går i kloster (utg. Martin Tegen), 2006. BA 4919

Vol. 20 Modehandlerskan (utg. Margareta Rörby) 2012, BA 4920 a-b

Vol. 21 Ein ländliches Verlobungsfest in Schweden (utg. Karin Hallgren, Margareta Rörby), 2001. BA 4921

Vol. 22.1 Världsliga vokalverk I: Kantat 1821, Kantat 1823, Serenade (utg. Owe Ander, Karin Hallgren), 1999. BA 4922

Vol. 22.2 Världsliga vokalverk II m m: Revûe Marsch, Der Zug nach Jerusalem, Konung Carl XII:s seger vid Narva, Gustaf Adolf den stores seger och död vid Lützen, Nordiska fantasibilder, Gustaf Wasas färd till Dalarna, Apoteos, Musik till industriexpositionens invigningsfest den 15 juni 1866, Avskedssång till idoghetens representanter, Serenad (utg. Owe Ander, Karin Hallgren), 2010. BA 4922

Vol. 23 Koraler och koralbearbetningar (utg. Folke Bohlin), 1994. BA 4923

Vol. 24 Opernfragmente/Opera Fragments. Innehåller fragment ur operorna Gustaf Wasa, Leonida, Der Verräter, Leonida eller Kärlek och förräderi, Donna Isabella samt Slottet Lochleven (faksimil av skiss och libretto). Utgivare: Michael Kube och Erling Lomnäs resp. Bonnie Lomnäs (endast Lochleven). Innehåller även en CD-rom med skisser och libretto, 2011. BA 4924

Vol. 25 Supplement, innefattande symfonifragment i A (utg. Michael Kube), Anvisning till Studier i Contrapunct, Fuga, Composition och Orchester-Stämmföring (utg. Ola Eriksson) samt skisser (utg. Bonnie o. Erling Lomnäs). Bilaga CD. 2012. BA 4925Utgåvan kan beställas från


Bärenreiter-Verlag
Postfach 10 03 29
D-34003 Kassel
www.barenreiter.com Länk till annan webbplats.

Studiepartitur


Studiepartitur finns utgivna hos ER till följande: Vol. 1-4 samt 10-11.

Uppförandematerial


Stämmor till kammarmusikverk ingår resp. volym. Orkestermaterial kan hyras eller köpas (gäller svenska orkestrar), antingen från Bärenreiter-Verlag (BV), www.barenreiter.com Länk till annan webbplats. eller Edition Reimers (ER), Box 15030, 161 15 Bromma, www.noter.nu Länk till annan webbplats., enligt nedan:
BV: Vol. 1, 3, 5, 6, 17 (uvertyr), 18 (även sep. uvertyr).
ER: Vol. 2, 4, 7, 9.

Orkestermaterial till vol. 17 a-b, Estrella, förmedlas av K. teatern i Stockholm. Konsert för två violiner och orkester (ur vol. 7) finns som lånematerial hos Statens musikbibliotek, Torsgatan 11, Stockholm, www.muslib.se Länk till annan webbplats.

Klaverutdrag finns till följande: hos BV, vol. 5, Fagottkonsert (ur vol. 7); Musikaliska konstföreningen, Estrella.