Agréer

1 Invald 1820 17/5
NORÉUS, Johan Elis
Född 1799 15/8, död 1838
Musikdirektör, elev i Harmoniklassen vid KMA:s undervisningsverk 1816-19. Belönades med KMA:s ”första penning” 1819, organistexamen 1820. Noréus ”förtjäna den högsta bel. i denna Class, neml. att antagas som agré av K. Akad.” (KMA:s protokoll 1820 17/5).

2 Invald 1832 16/6 (1853 29/10 utl. LMA nr 107; 1860 sv. LMA nr 376)
WINGE, Otto Daniel
Född 1810 2/5, död 1886 16/1
Se svensk ledamot nr 376.

3 Invald 1834 17/6 (1843 10/6 sv. associé nr 30)
PETTERSON, Petter
Född 1813 17/2, död 1891 16/8
Se svensk associé nr 30.

4 Invald 1836 15/6 (1857 28/2 sv. associé nr 74)
ROSENBERG, Anders Gustaf
Född 1809 18/1, död 1884 26/7
Se svensk associé nr 74.

5 Invald 1843 10/6 (1854 16/12 sv. associé nr 67)
LÖNNGREN, Johan Peter Knut
Född 1816 27/9, död 1874 26/6
Se svensk associé nr 67.

6 Invald 1848 18/3 (1857 28/2 sv. associé nr 76)
SÖDLING, Carl Erik
Född 1819 15/3, död 1884 12/4
Se svensk associé nr 76.

7 Invald 1848 18/3 (1857 28/2 sv. associé nr 75; 1906 26/4 sv. LMA nr 518)
HEINTZE, Gustaf Wilhelm
Född 1825 1/7, död 1909 19/3
Se svensk ledamot nr 518.

8 Invald 1850 30/1 (1857 28/2 sv. associé nr 77)
BÉEN, Lars Magnus
Född 1820 5/12, död 1905 19/8
Se svensk associé nr 77.

År 1814 infördes en klassindelning av ledamöterna enligt följande mönster: Förste ledamöter (furstliga personer, obest. antal), Hedersklassen (män som gjort akademien tjänster, åtta st.), Fruntimmersklassen (ingen rösträtt, inordnades i praktiken i hedersklassen, åtta st.), Första klassen (teoretiker, tonsättare, skalder m.fl., 30 st.), Andra klassen (musikkännare och musikälskare, 20 st.), Associerade i Stockholm (20 st.) och Associerade i landsorten (fick åhöra överläggningarna och hjälpa till på begäran, 10 st.), Utrikes ledamöter (fick följa förhandlingarna, men hade ingen rösträtt, 20 st.) och slutligen Agréer (obest. antal). Den sistnämnda klassen bestod av elever som avslutat sina studier vid Akademiens undervisningsverk och som erhållit högsta belöning. Förutom ovan nämnda klasser finns i den matrikel som påbörjades 1814 dessutom klassen Utrikes associéer. Dessa invaldes mellan 1845 och 1928 och blev endast sex stycken till antalet.

1856 års stadgar förenklade klassindelningen något. Det belöts att ledamotsklasserna skulle vara Hedersledamöter (20 st.), Första klassen (yrkesmusiker, 40 st.), Andra klassen (amatörmusiker, 40 st.), Fruntimmer (10 st.), Utrikes ledamöter (obest. antal) samt Svenska och utländska associéer (50 st.). Agréerna flyttades över till associéerna.

Läs mer om klassindelningen här.