Månadens musikforskning

Sveriges Musikhögskolor uppmärksammar och lyfter aktuell forskning!

I samband med Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum lanserar landets Musikhögskolor i Örebro, Ingesund, Göteborg, Malmö, Piteå och Stockholm en forskningsserie för att uppmärksamma den forskning som sker vid respektive lärosäte.

Varje månad under 2021 kommer därför en forskare presentera sin forskning mot en bakgrund av frågor relaterade till aktuella samhällsutmaningar. Forskarna kommer från olika ämnen och forskargrupper såsom musikpedagogik, konstnärlig forskning, musikvetenskap och musikterapi.

Presentationen görs genom en kort film som finns tillgänglig på respektive Musikhögskolas hemsida under en månads tid. Håll ögon öppna på vårt kalendarium och våra sociala medier när nya forskningspresentationer finns tillgängliga!

JUNI: Bertrand Chavarria-Aldrete

Plastic extension: a new imaginary for music interpretation

Läs mer på www.mhm.lu.se

Publiceringsdatum: 1 jun 2021

Arrangör: Musikhögskolan Malmö