Yttranden och debattartiklar

Yttrande: över SOU 2023:58: Kultursamhället, mars 2024 Pdf, 168.4 kB.

Yttrande: över betänkandet SOU 2023:31: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar, december 2023 Pdf, 172.8 kB.

Öppet brev till skolminister Lotta Edholm och utbildningsutskottet, december 2023 Pdf, 81.6 kB.

Debatt: Scenkonst och livemusik stärker städers attraktions- och konkurrenskraft, oktober 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brev till Sveriges samtliga rektorer och skolledare i grundskolan, september 2023 Pdf, 435.6 kB.

Yttrande: Remissvar av promemorian ”Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan” (Dnr U2022/04085). Mars 2023 Pdf, 192.7 kB.

Yttrande: Brev till statsråd om hyressättningen av Musikaliska Kvarteret. Mars 2023 Pdf, 479.2 kB.

Stödbrev: nominering av Tirénska samlingarna till Unescos lista över immateriellt kulturarv, mars 2023 Pdf, 111.9 kB.

Stödbrev: nominering av fäbodbruk till Unescos lista över immateriellt kulturarv, februari 2023 Pdf, 114.6 kB.

Öppet brev: Har vi ett framtida svenskt musikliv? December 2022 Pdf, 1.9 MB.

Debatt: Kulturskolans långa köer hotar svenskt musikliv. September 2022 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Debatt: Öppna bibliotekens skattkammare! Juni 2022 Pdf, 94.9 kB.

Yttrande: En kommunal kulturskola för framtiden. April 2022 Pdf, 138.8 kB.

Debatt: Låt barnen sjunga ut – då lär de sig mer. April 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödbrev: Nominering av The Nyckelharpa Network till Unescos lista över immateriellt kulturarv, februari 2022 Pdf, 597.1 kB.

Stödbrev: En kommunal kulturskola för framtiden Dnr 22/268 Pdf, 138.8 kB.

Yttrande över Återstartsutredningens betänkande SOU 2021:77 Från kris till kraft Pdf, 1.9 MB.

Brev till stöd för att nyckelharpan upptas av Unesco som immateriellt kulturarv Pdf, 574.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Öppet brev: svaromål på Susanne Nyströms ledare i DN

Debatt: Rösträtt i förskolan.

Stödbrev till Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk Pdf, 961.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ku2021/01113 Remissvar från Kungl. Musikaliska Akademien avseende Vissa statliga insatser på musikområdet Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av komvux och gymnasieskolan. Akademiens yttrande 2020. Pdf, 106.5 kB.

SOU 2018:23 Konstnär oavsett villkor. Akademiens remissvar 2018 Pdf, 235.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi behöver resurser för att rädda hotat kulturarv. Debattartikel i Svd 2018-05-28 Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster..

SOU 2016-69. En inkluderande kulturskola på egen grund. Akademiens remissvar 2017. Pdf, 202.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Musikaliska akademien föreslår en översyn och utvärdering av Statens Musikverk. Mars 2014. Pdf, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uttalande rörande Försvarsmusiken. Januari 2014. Pdf, 26.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska kyrkans utredningar 2012:2 Förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Akademiens remissvar januari 2014. Pdf, 300.9 kB, öppnas i nytt fönster.

SOU 2012:59 Nya villkor för public service. Akademiens remissvar 2013. Pdf, 72 kB, öppnas i nytt fönster.

SOU 2010:12: I samspel med musiklivet. Akademiens remissvar. Pdf, 71 kB, öppnas i nytt fönster.

SOU 2010:11: Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Akademiens remissvar. Pdf, 61.8 kB, öppnas i nytt fönster.