Systerantologier

Musica Sveciae - svensk musikhistoria från forntid till ca 1920. Utgivningen
pågick mellan 1983-1994 och var delvis ett samarbetsprojekt mellan flera
befintliga svenska skivbolag. Serien administreras av Kungl. Musikaliska
Akademien.

Musica Sveciae - Folk Music in Sweden
En serie om 28 cd, vilka till största delen består av återutgivning av
dokumentärinspelningar tidigare utgivna av Sveriges Radio. Skivserien var
ett samarbete mellan Sveriges Radio, Svenskt visarkiv och Caprice Records.

Musica Sveciae - Modern Classics
29 cd med musik från ca 1910 fram till ca 1945. Serien är ett samarbete
mellan Sveriges Radio, STIM/Svensk Musik och Kungl. Musikaliska Akademien.

Både Folk Music in Sweden och Modern Classics ingår i den gemensamma Musica Sveciae-katalogen som finns att ladda ner i pdf-format. Du kan också beställa katalogen från oss på här.

Kategorier