Ragnhild Sandberg-Jurström mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Ragnhild Sandberg-Jurström mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i Akademiens styrelse.

Ragnhild Sandberg-Jurström tilldelas Göran Lagervalls musikstipendium om 25000 kr för att hon med mod, skicklighet och envishet etablerat musikpedagogisk forskning och vetenskapliga perspektiv som en integrerad del av utbildningarna vid Musikhögskolan Ingesund. Genom sin gärning som lärare och forskare har hon kraftfullt bidragit till att utveckla det musikpedagogiska fältet, såväl lokalt som nationellt.


Tidigare stipendiater

2020 Monica Lindgren
2019 Robert Åkerman
2018 Björn Hällis
2017 Britta Johansson
2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot

Ragnhild Sandberg-Jurström mottar sitt diplom av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid akademiens högtidssammankomst 29 november 2021

Ragnhild Sandberg-Jurström. Foto: Felicia Margineanu

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00