Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning

Från vänster: Mikko Iskanius, Agneta Andersson, Katarina Lindblad, Annika Danielsson, Erik Kjellberg och Ove Lundin vid Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst 2022.

Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i Akademiens styrelse.

Göran Lagervalls musikstipendium om 25 000 kr tilldelas 2022 Annika Danielsson för hennes gärning som lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet. Danielsson har med gedigen ämneskunskap, pedagogisk skicklighet och stort engagemang under en lång rad år varit drivande i kvalitetsstärkande insatser och verkat för pedagogisk utveckling inom musikvetenskaplig utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Hon har i sitt pedagogiska arbete fördjupat studenternas kunskaper, vetenskapliga kompetens, kritiska tänkande och självständighet.


Tidigare stipendiater

2021 Ragnhild Sandhill-Jurström
2020 Monica Lindgren
2019 Robert Åkerman
2018 Björn Hällis
2017 Britta Johansson
2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot