Stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Patrick Jovell, Lennart Gruvstedt, Margareta Jersild, Maria Ringsén, Annika Josefsson och Carl Holmgren. Foto: Felicia Margineanu

Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i Akademiens styrelse.

2023 års Göran Lagervalls Musikstipendium tilldelas Lennart Gruvstedt för att under många år ha byggt upp en slagverksklass på Musikhögskolan i Malmö där samarbetsanda, hög arbetsmoral, vilja att ta sig an utmaningar går hand i hand med konstnärlig reflexion och uttrycksvilja. Gruvstedt har till sina studenter förmedlat att konstnärlig lekfullhet och integritet är varandras förutsättningar och att slagverksmusikerns bredd sträcker sig utöver de många instrumenten till roller som producentens, arrangörens, kompositörens och även råddarens.


Stipendiater:

2023 Lennart Gruvstedt
2022 Annika Danielsson
2021 Ragnhild Sandberg Jurström
2020 Monica Lindgren
2019 Robert Åkerman
2018 Björn Hällis
2017 Britta Johansson
2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot