Nämnder och råd

Förvaltningsnämnden

 • Portföljförvaltare Staffan Thorslund, ordförande
 • Finansdirektör Mats Guldbrand
 • Kapitalförvaltare Fredric Höglind, adjungerad
 • Preses
 • Ständige Sekreteraren
 • Kamreraren, föredragande

 Stipendienämnden

 • Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, ordförande
 • Professor, pianist Stefan Bojsten
 • Sångerska Monica Danielson
 • Cellist Ulrika Edström
 • Fagottist Fredrik Ekdahl
 • Jazzbasist Mattias Hjorth
 • Violinist Öyvor Volle
 • Stipendiehandläggare, föredragande

Forskningsnämnden

 • Professor Sverker Jullander, ordförande
 • Professor Fil. dr Lars Berglund
 • Fil. dr Henrik Frisk
 • Professor Eva Saether
 • Fil. dr Sanne Krogh-Groth
 • Forskningssekreteraren, adjungerad
 • Ständige sekreteraren, adjungerad
 • Ekonomiassistenten, sekreterare

Programråd

 • Preses Susanne Rydén, ordförande
 • Violinist Malin Broman
 • Saxofonist Jonas Knutsson
 • Ständige sekreteraren
 • Producenten, föredragande

Publikationsnämnden

 • Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, ordförande
 • Press-och informationschef Torbjörn Eriksson
 • Professor Karin Hallgren
 • Professor Mattias Lundberg
 • Redaktör Tony Lundman
 • Fil. dr Erik Wallrup
 • Musikkritiker Guy Dammann
 • Press- och kommunikationsansvarig Lova Wallerö, sekreterare

Levande musikarv

 • Professor Tomas Löndahl, ordförande
 • Professor B Tommy Andersson
 • Ann-Charlotte Hell, verksamhetsledare
 • Edward Klingspor, redaktör
 • Magnus Svensson, pianist, redaktör
 • Professor Anders Wiklund

Valberedningen

 • Professor, tonsättare Hans Gefors
 • Hovsångerska Anna Larsson
 • Generaldirektör Dan Lundberg
 • Pianist Bobo Stenson
 • Domkyrkoorganist Mattias Wager
 • Jazztrombonist Nils Landgren, suppl.
 • Trumpetare, kompositör Ann-Sofi Söderqvist, suppl.